×

กทม. จ่อโอนรถไฟฟ้าสาย ‘สีเงิน-สีเทา-สีฟ้า’ คืนรัฐบริหารประโยชน์ ตั๋วร่วม – 20 บาทตลอดสาย

โดย THE STANDARD TEAM
12.02.2024
  • LOADING...
รถไฟฟ้า

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์) วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567

 

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญคือ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาขอความเห็นชอบโอนภารกิจโครงการรถไฟฟ้าลงทุนใหม่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครกลับคืนให้แก่กระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย 

 

  • โครงการรถไฟฟ้าสายสีเงิน สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  • โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ
  • โครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้า ช่วงดินแดง-สาทร 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การโอนโครงการจะทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สามารถบูรณาการร่วมกับรถไฟฟ้าสายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รวมทั้งแนวเส้นทางของสายสีเทาและสายสีเงิน มีแนวเส้นทางอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม และพาดผ่านเส้นทางรถไฟฟ้าที่กระทรวงคมนาคมกำกับ 

 

อีกทั้งกระทรวงคมนาคมมีรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายเส้นทาง จึงสามารถบริหารจัดการกำกับดูแลเรื่องของการบูรณาการเรื่องระบบตั๋วร่วมค่าแรกเข้า และการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้รถไฟฟ้า (20 บาทตลอดสาย) รวมทั้งภาครัฐมีศักยภาพในการลงทุนมากกว่า รวมถึงการชดเชยรายได้ตามนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสาร และสามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบการเดินรถได้ โดยฝ่ายเลขานุการจะนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นชอบการโอนภารกิจโครงการรถไฟฟ้าฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising