×

โฆษก กทม. แจงงบ 2.9 ล้านบาท จ้างเอกชนดีไซน์อัตลักษณ์ กทม. ใหม่ สร้างการจดจำ-เอกภาพในการสื่อสารองค์กร

โดย THE STANDARD TEAM
30.05.2024
 • LOADING...

วานนี้ (29 พฤษภาคม) เอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีที่มีข้อสงสัยว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) ใช้จ่ายงบประมาณ 3 ล้านบาทเพื่อการออกแบบและติดสติกเกอร์ ‘กรุงเทพฯ – Bangkok’ ที่บริเวณคานรางรถไฟฟ้าแยกปทุมวัน

 

เอกวรัญญูกล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ทั้งนี้ กทม. ใช้งบประมาณจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการมาแล้วเมื่อปี 2566 ในวงเงิน 2,952,600 บาท

 

โดย กทม. ว่าจ้างบริษัทเอกชนด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คัดเลือกจากเกณฑ์คุณภาพ 70% เกณฑ์ราคา 30% อีกทั้งพิจารณาบริษัทที่มีจุดเด่นและประสบการณ์ด้านการออกแบบเป็นที่ยอมรับ ซึ่งระหว่างดำเนินการได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและกำหนดภาพลักษณ์องค์กรตลอดทั้งกระบวนการ

 

เพื่อให้ได้อัตลักษณ์ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration) สำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจน มีเอกลักษณ์เหมาะสม มีมาตรฐาน และมีความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร สร้างการรับรู้และจดจำอัตลักษณ์ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

 

เอกวรัญญูกล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวภายใต้งบประมาณ 2,952,600 บาท ประกอบด้วยการออกแบบ

 1. ระบบตราสัญลักษณ์ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์มาตรฐาน ตราสัญลักษณ์แบบอักษร ตราสัญลักษณ์หน่วยงานในสังกัด กทม. ข้อกำหนดการนำไปใช้
 2. ระบบสี ได้แก่ ระบบสีหลัก ระบบสีรอง ระบบสีสัญลักษณ์ และข้อกำหนดการนำไปใช้ 
 3. ระบบตัวอักษร ได้แก่ ชุดตัวอักษรหลักภาษาไทย-อังกฤษ (เสาชิงช้า) ชุดตัวอักษรรองภาษาไทย-อังกฤษ (อนุพันธ์ และไทยสารบัญ) และข้อกำหนดการนำไปใช้ 
 4. ลวดลายกราฟิกอัตลักษณ์ จำนวน 2 ชุด
 5. หลักเกณฑ์การใช้ภาพถ่ายประกอบกับตราสัญลักษณ์
 6. ชุดภาพและระบบสีของชุดภาพสัญลักษณ์
 7. รูปแบบการใช้สัญลักษณ์บนสื่อต่างๆ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สื่อออนไลน์ทั่วไป ข่าวทั่วไป เทศกาลต่างๆ การให้ข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิก การอ้างอิงคำพูด การประกาศ รูปแบบ VDO
 8. รูปแบบการใช้สัญลักษณ์สำหรับงานต่างๆ ได้แก่ งานนำเสนอ (PowerPoint Template) การพิมพ์โปสเตอร์ การพิมพ์ฉากหลัง การพิมพ์แผ่นพับ การพิมพ์ประกาศนียบัตร จอดิจิทัลในศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ใต้รางรถไฟฟ้า สื่อ VDO การขึ้นชื่อและตำแหน่งบนวิดีโอ เว็บไซต์
 9. การนำอัตลักษณ์ไปใช้กับวัสดุ อุปกรณ์ และป้ายหน่วยงาน/ส่วนราชการ (ตัวอย่างการออกแบบ) เช่น สมุดโทรศัพท์ ถุงกระดาษ กล่องพัสดุ จานอาหาร จานรองแก้ว แก้ว แก้วเซรามิก สมุด ปากกา ดินสอ ป้ายชื่อประจำโต๊ะ นามบัตร บัตรแสดงตน สายคล้องบัตรแสดงตน บัตรผู้มาติดต่อ เสื้อโปโล เสื้อยืด เสื้อแจ็กเก็ต เนกไท หมวกแก๊ป รถยนต์ รถกระบะ รถตู้ รถบัส รถบรรทุก รถขยะ รถจักรยานยนต์ ถังขยะ ป้ายหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการ เคาน์เตอร์บริการประชาชน และข้อกำหนดการนำไปใช้
 10. ตราสัญลักษณ์ประเภทเคลื่อนไหวสำหรับงานวิดีโอ ความยาว 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที และ 15 วินาที
 11. คู่มืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising