×

เลือก สว. ระดับจังหวัดของกรุงเทพฯ เสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ทยอยประกาศผล 2 อันดับแรก 40 คน เข้าชิงต่อรอบประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
17.06.2024
  • LOADING...
เลือก สว.

วานนี้ (16 มิถุนายน) ผลการ เลือก สว. ระดับจังหวัด รอบเลือกไขว้ ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร บรรดาเจ้าหน้าที่ทยอยรวบรวมผลคะแนนนำมาติดประกาศหน้าสถานที่เลือก โดยผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกในรอบเลือกไขว้จะได้เข้าสู่การเลือกระดับประเทศต่อไป ประกอบด้วย

 

กลุ่ม 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง

กฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

พล.ต.ต. อรรถวิทย์ สายสืบ ตำรวจนครบาล มือเจรจาผู้ชุมนุมสมัยรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

กลุ่ม 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

สุรชัย ตรงงาม มูลนิธิ EnLaw

พล.ต.ท. อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.)

 

กลุ่ม 3 กลุ่มการศึกษา

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฉันทนา หวั่นแก้ว อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กลุ่ม 4 กลุ่มการสาธารณสุข

ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย หัวหน้าฝ่ายกฎหมายการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ

 

กลุ่ม 5 กลุ่มอาชีพทำนา ทำไร่

เดชา นุตาลัย อุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

ชูเกียรติ เลิศศุภานนท์ ผู้ออกแบบปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์

 

กลุ่ม 6 กลุ่มอาชีพทำสวน เลี้ยงสัตว์ ประมง

สุชาติ ขวัญเกื้อ ทนายความและเจ้าของสวนทุเรียน

สดใส โอมหานนท์ เกษตรกรสวนมะนาว

 

กลุ่ม 7 กลุ่มลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน

แล ดิลกวิทยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน

วีรเวท วงษ์กิจบัญชา อาจารย์ด้านนโยบายการคลัง

 

กลุ่ม 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน

พิชัย อุ่นเจริญพรพัฒน์ ที่ปรึกษาบริหารโครงการเอกชน

ปฏิมา จีระแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

 

กลุ่ม 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการ SMEs

สมชาย สาโรวาท ประธานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย

นรเศรษฐ์ ปรัชญากร เจ้าของกิจการ

 

กลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น

พรีธาภัสสร์ วิชยกิตติ์ ประธานบริหารองค์กรส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยดั้งเดิมสู่สากล

สนั่น ขวัญเกื้อ เจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์

 

กลุ่ม 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว

สุวณา ปิยะพิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิสุวณาประชาสงเคราะห์-ช่วยเหลือคนยากไร้-ขาดโอกาส และพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า

เทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย

 

กลุ่ม 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม

วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด 

ปิยะพงศ์ เรืองรอง ผู้ชำนาญด้านเคมีอุตสาหกรรม

 

กลุ่ม 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ศิริวรรณ คูอัมพร กรรมการผู้จัดการบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์

ประเวทย์ ตันติสัจจธรรม นายกสมาคมไทยบล็อกเชน

 

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

สุภาภรณ์ อัษฎมงคล ประธานสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สุกัญญา ประจวบเหมาะ อาชีพรับจ้าง

 

กลุ่ม 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น

สุเทพ สุริยะมงคล ตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 6 ตุลา

อาณัฐชัย รัตตกุล เลขาธิการมูลนิธิลูกเสือโลก และน้องชาย พิจิตต รัตตกุล

 

กลุ่ม 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา

ดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักแสดง นักจิตบำบัด

ภาวิณี สมรรคบุตร ฟอฟิ ผู้ก่อตั้ง Democrazy Theatre

 

กลุ่ม 17 กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์

แสงศิริ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

อังคณา นีละไพจิตร นักสิทธิมนุษยชน

 

กลุ่ม 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน นักเขียน

อัจฉรา อัชฌายกชาติ อดีตสื่อมวลชนสายสิทธิมนุษยชน

นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

 

กลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

พรชัย วิทยเลิศพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย

กฤติมา เพ็งสุข เจ้าของตลาดนัดผู้ใหญ่อ้วน

 

กลุ่ม 20 กลุ่มอื่นๆ

ธรรมนูญ ซึมโรจน์ประเสริฐ นักธุรกิจเพื่อสังคม

วราวุธ ตีระนันทน์ อุปนายกสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising