×

“เพราะเราคือเพื่อนเราจึงเข้าใจ” กทม. จับมือภาคีเครือข่าย เปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูการใช้ยาเสพติด ให้บริการตรวจ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดย THE STANDARD TEAM
02.11.2022
  • LOADING...
ยาเสพติด

วานนี้ (1 พฤศจิกายน) ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการเปิดศูนย์ให้บริการบำบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยมี นพ.แพทย์ธนัช พจน์พิสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) และคณะ

 

พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสนับสนุน, ซานดร้า เบิร์ด รองผู้อำนวยการด้านสาธาณสุข จากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID), สตีเฟน มิลส์ โครงการ EpiC ประเทศไทย องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (FHI 360), นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), ดร.พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) รวมทั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ผู้แทนกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กทม. และภาคีเครือข่าย ร่วมงานด้วย

 

ทวิดากล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่เราพบว่ายากเสมอ ก็คือการที่เราพยายามเอาความช่วยเหลือให้กับคนทุกกลุ่มที่อยู่ในสังคม ทำให้เขาเชื่อจริงๆ ว่าเราแคร์เขา ว่าเราอยากช่วยและเราเป็นเพื่อน ดิฉันว่าสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมืองหลวง เป็นสังคมที่โดดเดี่ยวมาก ไม่มีเพื่อนหรือไม่มีกลุ่มคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราเจ็บป่วย เราอยากมีใครสักคนที่ช่วยดูแลเรา

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2556 สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อดำเนินงานด้าน HIV กับกลุ่มประชากรหลัก ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศ และจดทะเบียนเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง รามคำแหง ในปี 2561 ให้บริการตรวจหาการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสุขภาพอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม 

 

ที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มประชากรหลักชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายจำนวนมาก มีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สารเสพติดชนิดฉีด ซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ HIV หากไม่ได้ป้องกันอย่างเหมาะสม ทางคลินิกฯ จึงมุ่งเน้นกระบวนการให้การปรึกษาและเก็บข้อมูลในประเด็นของการใช้สารเสพติดเพื่อวางแผนการดูแล สนับสนุนผู้ใช้สารเสพติด ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างเหมาะสม ลดอันตรายของการใช้สารเสพติด และนำไปสู่การลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ของผู้ใช้บริการต่อไป

 

สำนักอนามัย กทม. ใช้แนวทางการบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง และการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด เป็นแนวคิดที่นำมาจัดบริการให้เกิดประโยชน์ต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 

จากพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในบริบทการมีเพศสัมพันธ์ได้ โดยมีคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง รามคำแหง เป็นศูนย์กลางของชุมชนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ในการปรึกษาเพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด 

 

พร้อมทั้งบริการตรวจ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น และอุปกรณ์สะอาด และบริการด้านสุขภาพจิต ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างครอบคลุม เหมาะสมตามลักษณะพฤติกรรม ในการสร้างสุขภาวะที่ดีต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising