×

ตำรวจ กทม. หารือร่วมวางมาตรการป้องกันอาชญากรรม เตรียมพร้อมประชุม APEC เดินหน้าทำงานไร้รอยต่อ

โดย THE STANDARD TEAM
02.11.2022
  • LOADING...

วันนี้ (2 พฤศจิกายน) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจ และ กทม.

 

 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีวาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรการความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านจราจร การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) 2022 นอกจากนี้ได้หารือเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในชุมชน และแนวทางการป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม

 

 

ภายหลังการประชุม ชัชชาติกล่าวว่า จากการหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน จะเน้นความร่วมมือ 4 ด้าน ด้านแรกคือ Smart Safety Zone หรือพื้นที่ปลอดภัย โดยจะมีการขยายพื้นที่ปลอดภัยให้มากขึ้น โดยจะเพิ่มป้ายบอกทาง กล้องวงจรปิด เพื่อให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงในพื้นที่ ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีกล้องวงจรปิดกว่า 60,000 ตัว แต่จะมีการบูรณาการร่วมกับตำรวจเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น ด้านที่สองคือ การป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดย กทม. จะดูแลในเรื่องข้อมูลชุมชน การบำบัดผู้ติดยาเสพติด ขณะที่ตำรวจจะมีนโยบายการป้องกันและปราบปราม ด้านที่สามคือ การอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และด้านสุดท้ายคือ การจัดโซนนิ่งสถานบันเทิง โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาร่วมกัน

 

 

นอกจากนี้ยังมีการอบรมเจ้าหน้าที่ของ กทม. เพื่อสนับสนุนการทำงานฝ่ายความมั่นคง เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม APEC ด้วย และการอบรมความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินที่คาดไม่ถึง

 

 

ด้าน พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์กล่าวว่า ตำรวจจะมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการเตรียมการป้องกันเหตุอาชญากรรม โดยขอความร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของ กทม. เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตา ขณะที่ตำรวจจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดทำระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งตำรวจจะมีการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย

 

 

ส่วนการเตรียมความพร้อมรองรับการประชุม APEC เบื้องต้นอาจจะต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีกกว่า 100 ตัว เพื่อให้ครอบคลุมในพื้นที่ โดยทุกหน่วยงานเริ่มทยอยซ้อมแผนเผชิญเหตุ เตรียมความพร้อมขบวนเส้นทางของผู้นำที่จะมาร่วมประชุมไปบ้างแล้ว ส่วนการติดตามด้านการข่าวกลุ่มที่อาจจะเคลื่อนไหวในการประชุม APEC ตำรวจมีการติดตามด้านการข่าวและขอความร่วมมือกลุ่มที่จะแสดงออกให้คำนึงถึงประเทศชาติ

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising