×

กทม. เปิดพื้นที่ระดมความคิดเห็น ‘สภาเมืองคนรุ่นใหม่’ กำลังสำคัญร่วมสร้างกรุงเทพฯ ในฝัน

โดย THE STANDARD TEAM
13.11.2022
  • LOADING...

วันนี้ (13 พฤศจิกายน) ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น บทบาทและการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน สู่ ‘สภาเมืองคนรุ่นใหม่’ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 

 

โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (Sida) และมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) จัดการประชุมขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ เป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบกลไกการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ร่วมสร้างกรุงเทพมหานครในฝัน ซึ่งครอบคลุมทั้งการแสดงความคิดเห็น ออกแบบ และการร่วมกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง โดยกรุงเทพมหานครจะนำความคิดเห็นจากเวทีนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นพื้นที่การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนทุกคนในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป


ศานนท์กล่าวว่า ‘สภาเมืองคนรุ่นใหม่’ เป็นข้อเสนอของเด็กและเยาวชนจากงานมหกรรมเยาวชน BKK-เรนเจอร์ และเป็นความตั้งใจของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการสร้างพื้นที่กลาง สร้างการมีส่วนร่วมสำหรับคนรุ่นใหม่ให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนทุกคน ทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ ทุกเชื้อชาติ ที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ ได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นทางนโยบาย ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้น้องๆ สามารถบอกได้ว่าอยากอยู่ในโรงเรียนแบบไหน อยากให้สวนสาธารณะ ถนนเป็นอย่างไร ไปจนถึงการเข้าร่วมกิจกรรม และการสร้างกิจกรรมตามความสนใจของตนเองในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง โดยการพัฒนาสภาเมืองคนรุ่นใหม่นี้ เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาเด็กและเยาวชน กทม. เครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน ภาคเอกชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน หน่วยงานในสังกัดของ กทม. รวมทั้งเด็กและเยาวชนทั่วไป ที่จะต้องมาช่วยกันคิด ช่วยกันพัฒนาสภาเมืองคนรุ่นใหม่ เพราะแม้เด็กคืออนาคตของชาติ แต่เราก็เป็นปัจจุบันของชาติเช่นกัน ดังนั้นเด็กๆ จึงต้องอยู่ในปัจจุบันของการพัฒนาด้วย

 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมจากสภาเด็กและเยาวชน กทม. 95 คน, เครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชน 30 คน, เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 50 คน, เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.), และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กทม. โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (Sida), มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก รวมถึงทีมดำเนินการจากมูลนิธิวายไอวาย, a-chieve, SYSI, บางกอกกำลังดี, Saturday School และสภาเด็กและเยาวชน กทม.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising