×

เปิดประชุมสภา กทม. นัดแรก ชัชชาติรับปากจะนำการเลือกตั้ง ส.ข. ไปพิจารณา ส่วนเรื่องงบประมาณคาดหารือยาวถึง 3 ทุ่ม

โดย THE STANDARD TEAM
06.07.2022
  • LOADING...
เลือกตั้ง ส.ข.

วันนี้ (6 กรกฎาคม) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) การประชุมสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) สมัยประชุมสามัญสมัยที่สาม (ครั้งที่1) ประจำปี 2565 

 

เริ่มเปิดประชุมในเวลา 10.00 น. มี วิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภา กทม. เป็นประธานการประชุม สภา กทม. และ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) พร้อมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ทางสภา กทม. ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมทุกขั้นตอนได้เป็นครั้งแรก รวมทั้งในการประชุมไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองในการอภิปรายทั้งคดีแพ่งและอาญา ฉะนั้นผู้ที่ร่วมประชุมจะต้องระมัดระวังเรื่องคำกล่าวอ้างถึงบุคคลที่สาม 

 

หลังจากประธานได้เริ่มเปิดประชุม นภาพล จีระกุล ส.ก. เขตบางกอกน้อย พรรคประชาธิปัตย์ ผู้อภิปรายคนแรก ได้เริ่มเสนอญัตติเรื่องที่เสนอใหม่ ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภา กทม. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว และเรื่องขอให้ กทม. เร่งรัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) 

 

นภาพลกล่าวว่า กรณีที่ประชาชนอยากให้ตั้งคณะกรรมการประชาคมเขตแทน ส.ข. ซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการ (ผอ.) เขต ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จึงไม่ใช่ตัวแทนประชาชนโดยตรง และคณะกรรมการประชาคมมีหน้าที่เสนอ แนะนำ ให้คำปรึกษา และให้ความร่วมมือในการทำงาน แต่ไม่มีอำนาจในการตรวจสอบ แตกต่างจาก ส.ข. นอกจากจะเสนอ แนะนำ ให้คำปรึกษา และให้ความร่วมมือในการทำงานแล้ว ยังมีอำนาจตรวจสอบการทำงาน ผอ.เขต ด้วย 

 

ดังนั้นการที่ไม่มีการเลือกตั้ง ส.ข. ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการเลือกตั้งผู้แทนระดับท้องถิ่นตนเอง ขาดการร่วมนำปัญหามาเสนอ ขาดการถ่วงดุลอำนาจมาตรวจสอบระดับ ผอ.เขต  

 

ทั้งนี้ อยากฝากผู้ว่าฯ กทม. ช่วยนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ให้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 24 เพื่อที่ ส.ข. ที่ประชาชนรอจะกลับมา และเพื่อให้ กทม. มีตัวแทนทุกระดับคือ กรรมการชุมชน, ส.ข. และ ส.ก.

 

ซึ่งในที่ประชุม ส.ก. ได้ร่วมอภิปรายประเด็นการเร่งรัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. ซึ่งมีการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2557 ส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีการเร่งรัดการจัดตั้ง ส.ข. เพื่อทำงานร่วมกับ ส.ก. เป็นการแบ่งเบาภาระงานในแต่ละพื้นที่เขตด้วย

 

ต่อมาเวลา 14.00 น. ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก. เขตบางซื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะรองโฆษก สภา กทม. ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความคืบหน้าในการประชุม ส.ก. โดยระบุว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในส่วนญัตติของ นภาพล จีระกุล เรื่องขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภา กทม. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและขอให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว

 

ส่วนญัตติที่มีการเสนอให้ กทม. กลับมาใช้ระบบเลือกตั้ง ส.ข. ส่วนนี้ยอมรับว่ายังมีการถกเถียงกันทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งผู้ว่าฯ กทม. ได้รับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาแล้ว

 

โดยช่วงบ่ายเป็นต้นไปจะเป็นการพิจารณาเรื่องงบประมาณเป็นหลัก ซึ่งเริ่มจาก สุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก. เขตจอมทอง พรรคเพื่อไทย ที่จะอภิปรายงบประมาณในส่วนของสำนักการระบายน้ำและสำนักการโยธา

 

ภัทราภรณ์กล่าวต่อไปว่า การอภิปรายของสภา กทม. จะแบ่งเป็น 2 วัน โดยวันนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 21.00 น. มองว่าวันนี้เป็นสัญญาณที่ดีที่ได้ทดลองระบบการถ่ายทอดสด คาดว่าจะมีประชาชนติดตามมากพอสมควร เพราะคงอยากทราบว่า กทม. จะทำงานอย่างไรบ้างและจัดสรรเรื่องต่างๆ อย่างไร 

 

ส่วนเรื่องที่ผู้ว่าฯ กทม. เสนอในที่ประชุมครั้งนี้คือ ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising