×

สภา กทม. ยืนยัน ยังไม่มีมติเสนอแนวทางแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว แค่ศึกษาข้อเท็จจริงของปัญหาเท่านั้น

โดย THE STANDARD TEAM
19.10.2023
  • LOADING...
รถไฟฟ้าสายสีเขียว

วานนี้ (18 ตุลาคม) ที่สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เขตคลองสามวา ในฐานะโฆษกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข่าวสภากรุงเทพมหานครรับทราบรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (บางส่วน)

 

โดยเป็นการเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการชำระหนี้งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (E&M) ด้วยว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน และสภากรุงเทพมหานครไม่ได้มีการลงมติเพื่อเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหารถไฟฟ้าแต่อย่างใด

 

การรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นเพียงการรายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อสรุปให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานครได้รับฟังเท่านั้น ไม่ได้เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือเป็นข้อกำหนดให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร หรือบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) ต้องนำไปปฏิบัติ

 

รวมทั้งไม่ได้เป็นมติใดๆ ของสภากรุงเทพมหานครที่ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครจะสามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินการได้

 

นฤนันมนต์กล่าวต่อว่า คณะกรรมการวิสามัญฯ ชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ในการศึกษาแก้ไขปัญหาเรื่องรถไฟฟ้า ซึ่งการแก้ไขเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องหาแนวทางและจัดทำแผนเอง ซึ่งเมื่อมีแนวทางแล้วก็ต้องเสนอกระทรวงมหาดไทยไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

 

หากจำเป็นต้องใช้งบประมาณก็ต้องนำเข้าสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา ซึ่งต้องขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าการรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ ในครั้งนั้นจะใช้อ้างอิงว่าเป็นมติของสภากรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการไม่ได้ และสภากรุงเทพมหานครก็ยังไม่ได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขใดๆ กับฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising