×

กทม. ชวนทิ้งรถไว้บ้าน 22 กันยายน จัดงาน Bangkok Car Free Day 2019

12.09.2019
  • LOADING...
Bangkok Car Free Day 2019

เมื่อวานนี้ (11 ก.ย.) กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ Bangkok Car Free Day 2019 ตามโครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน ภายใต้คำขวัญ ‘เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม’ ขึ้นเพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ รวมทั้งยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น 

 

โดย สกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่า หลังจากที่กรุงเทพมหานครได้ประสบกับปัญหาด้านการจราจรติดขัดรุนแรง เป็นผลอันเนื่องมาจากความต้องการในการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น และการเดินทางยังต้องพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ 

 

Bangkok Car Free Day 2019 Bangkok Car Free Day 2019

 

กรุงเทพมหานครจึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาการเดินทางในกรุงเทพฯ และพื้นที่ต่อเนื่องให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport) มาใช้รองรับปริมาณและความต้องการในการเดินทางของชาวกรุงเทพฯ ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยระบบการจราจรและขนส่งนี้จะถูกนำไปใช้ในหลายๆ มหานครทั่วโลก และได้ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 

“เนื่องจากเป็นการเดินทางที่ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ระบบขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนเป็นระบบการเดินทางหลัก จึงสามารถบรรทุกคนได้เป็นจำนวนมาก ช่วยแก้วิกฤตการจราจรบนท้องถนน อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ทางกรุงเทพมหานครยังมุ่งหวังให้ผู้ขับรถยนต์บางส่วนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง บรรเทาปัญหาจราจร และตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นในการสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งมวลชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ต่อไป” สกลธีกล่าว

 

ทั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ Bangkok Car Free Day 2019 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายนนี้ เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานสแควร์ A ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ซึ่งวันดังกล่าวถือเป็นวันปลอดรถสากล หรือ Word Car Free Day ที่เมืองใหญ่ทั่วโลกจะร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถขนส่งมวลชนเพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ

 

สำหรับเส้นทางรณรงค์ ประกอบด้วย ถนนราชดำริ, ถนนเพลินจิต, ถนนวิทยุ, ถนนเพชรบุรี, ถนนบรรทัดทอง, ถนนพระรามที่ 4 และถนนราชดำริ รวมระยะทาง 10.19 กิโลเมตร

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories