×

กทม. เร่งจัดระเบียบสายไฟฟ้า-สายสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เหลืออีก 21 เส้นทาง

โดย THE STANDARD TEAM
28.11.2021
  • LOADING...
การไฟฟ้านครหลวง

วันนี้ (28 พฤศจิกายน) ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) การไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระเบียบสายสื่อสารต่างๆ ทั้งสายสื่อสารและสายไฟฟ้า รวมทั้งในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินแล้วเสร็จ เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร ประกอบด้วย

 

  1. ถนนวิทยุ (ถนนเพชรบุรี-แยกเพลินจิต-หน้าซอยร่มฤดี) 
  2. ถนนรัชดาภิเษก (MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู 2 – หน้าซอยรัชดาภิเษก 7) 
  3. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนสาทรเหนือ/ใต้-ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารในแนวถนนพระรามที่ 1 จากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมกับการปรับปรุงทางเท้า

 

สำหรับแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดิน กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับหน่วยงานข้างต้นดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561-2564 จำนวน 40 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 143.72 กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 119 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 24.72 กิโลเมตร

 

ในส่วนของแผนดำเนินการในอนาคตจะได้ประสานกับ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำหนดแผนเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ สำนักการจราจรและขนส่งและสำนักงานเขตพื้นที่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนและดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีการนำสายสื่อสารที่ไม่มีการใช้งานออก และในส่วนของสายสื่อสารที่ยังมีการใช้งานจะดำเนินการมัดรวมให้เรียบร้อย พร้อมทั้งระบุเจ้าของสายสื่อสารแต่ละเส้นให้ชัดเจนในช่วงระหว่างดำเนินการตามแผนนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising