×

เคาะมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช รถ 4 ล้อราคาสูงสุด 255 บาท

โดย THE STANDARD TEAM
15.02.2020
  • LOADING...
มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน-นครราชสีมา 

 

โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนั้น ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน-นครราชสีมา เป็นทางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวง โดยกำหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริงตามประเภทของยานยนต์ ได้แก่

 

  • รถ 4 ล้อ แรกเข้า 10 บาท ตามระยะทางที่ใช้จริง 1.25 บาทต่อ 1 กิโลเมตร
  • รถ 6 ล้อ แรกเข้า 16 บาท ตามระยะทางที่ใช้จริง 2 บาทต่อ 1 กิโลเมตร
  • รถเกิน 6 ล้อ แรกเข้า 23 บาท ตามระยะทางที่ใช้จริง 2.88 บาทต่อ 1 กิโลเมตร

 

ทั้งนี้การปรับค่าธรรมเนียมได้พิจารณาปรับทุก 5 ปี ให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นทุก 5 ปี และมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศกำหนดเป็นต้นไป

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตรกับราคาที่ถูกเคาะจะพบว่า ราคาสูงสุดของรถ 4 ล้อจะอยู่ที่ 255 บาท ส่วนรถ 6 ล้อ 408 บาท และรถเกิน 6 ล้อประมาณ 587 บาท 

 

สำหรับราคาที่แน่นอนต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป โดยคาดว่าทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน-นครราชสีมา จะสามารถเปิดใช้บริการได้ภายในปี 2563

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising