×

ชมคลิป: ‘ใบหยกสกาย’ ในวันที่เหลือเพียงธุรกิจเดียว พยุงพนักงาน 1,200 ชีวิต

22.04.2020
  • LOADING...

 ตึกใบหยกซึ่งเป็นที่ตั้งของ ‘โรงแรมใบหยกสกาย’ ตั้งสูงเด่นกลางใจเมืองย่านประตูน้ำ โดยตึกแห่งนี้เคยครองแชมป์ตึกที่สูงที่สุดมากว่า 20 ปี ผ่านมรสุมทั้งเศรษฐกิจและการเมืองมาหลายระลอก กระทั่งล่าสุดกับมรสุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

แต่นโยบายสำคัญของที่นี่คือจะไม่มีการปลดพนักงานหรือลดเงินเดือน จึงต้องปรับตัวหันมาทำบริการอาหารและส่งเดลิเวอรีเพื่อให้สามารถมีรายได้มาหล่อเลี้ยงพนักงาน และทำให้พนักงานกว่า 1,200 ชีวิตยังคงมีงานทำต่อไปในสภาวะวิกฤตเช่นนี้

 

THE STANDARD คุยกับ ธิดารัตน์ เจริญพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย โรงแรมใบหยกสกาย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising