×

ปราศรัย #นักเรียนเลว ยกประเด็น ‘คมนาคมที่ดี คือคุณภาพชีวิตที่ดี’

โดย THE STANDARD TEAM
21.11.2020
  • LOADING...
ปราศรัย #นักเรียนเลว ยกประเด็น 'คมนาคมที่ดี คือคุณภาพชีวิตที่ดี'
19.38 น. บนเวทีการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลว ผู้ปราศรัยในหัวข้อ ‘คมนาคมที่ดี คือคุณภาพชีวิตที่ดี’ ขึ้นเวทีโดยกล่าวถึงปัญหาการคมนาคมโดยระบุว่า แม้ตนจะเป็นเยาวชน แต่ก็ต้องใช้บริการรถสาธารณะ ซึ่งการใช้รถโดยสารรถเมล์ก็ใช้เวลานาน และหากต้องการใช้รถไฟฟ้าก็มีราคาแพง
 
 
ส่วนปัญหาต่อมาคือทางเท้าที่มีปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนพิการที่ไม่สามารถใช้ทางเท้าได้จริงเลย เพราะความกว้างของทางเท้าไม่เพียงพอกับวีลแชร์ และคนที่ตาบอดก็ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากบางจุดก็ไม่มีสัญลักษณ์ที่เป็นทางสีเหลืองสำหรับคนตาบอด ขนาดคนปกติยังต้องลงเดินบนถนน แล้วคนพิการจะใช้ชีวิตบนทางเท้าอย่างไร
 
 
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการคมนาคมในต่างจังหวัดที่ไม่มีความสะดวกทั้งที่จ่ายภาษีเท่ากัน จึงอยากให้มีการพัฒนาระบบคมนาคมในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วย
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories