×

ผอ.หอศิลปกรุงเทพฯ ร่อนจดหมายแจ้งสื่อ ถูกไล่ออกปมขัดแย้งงบประมาณ เรียกร้องความโปร่งใส

โดย THE STANDARD TEAM
24.09.2019
  • LOADING...
ปวิตร มหาสารินันทน์

เช้าวันนี้ ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้อีเมลจดหมายเปิดผนึกแจ้งสื่อมวลชน โดยมีรายละเอียดระบุว่า

 

เรื่อง ขอเรียกร้องความเป็นธรรมและโปร่งใสในการถูก ‘ไล่ออก’

 

เรียน เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนทุกท่าน 

 

ก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ปัจจุบันนี้มีผู้เข้าชมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ โดยเฉลี่ยวันละ 5,600 คน และประชาชนจำนวนมากก็กรุณาบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศก็มาร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ทำให้รายจ่ายของหอศิลปกรุงเทพฯ ลดลงตามลำดับ จากปี 2560 จำนวน 75 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 63 ล้านบาท และปี 2562 นี้ประมาณการไว้ที่ 48 ล้านบาท ในขณะที่จำนวนผู้เข้าชมงานปีนี้ประมาณการว่าจะสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาคือ 1.9 ล้านคน

 

ผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าผมได้ถูกคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ชุดใหม่ (ซึ่งเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หลังจากชุดเก่าหมดวาระเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561) ‘ไล่ออก’ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (โดยให้ปฏิบัติงานวันสุดท้ายวันที่ 30 กันยายน 2562) ซึ่งเหตุผลหนึ่ง (จากการบอกเล่าด้วยวาจา) ก็คือกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่พอใจการแสดงความเห็นของผมเรื่องการสนับสนุนงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน อนึ่ง คณะกรรมการมูลนิธิได้ยื่นข้อเสนอให้ผม ‘ลาออก’ เพราะ ‘จะสวยกว่าอยู่แล้ว’ ซึ่งผมขอปฏิเสธ และขอให้คณะกรรมการมูลนิธิเปิดเผยรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระผม โดยผมได้แนบรายละเอียดลำดับเหตุการณ์และหลักฐาน จดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ข่าวนี้สู่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่แท้จริงจักเป็นพระคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์

ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

อย่างไรก็ตาม THE STANDARD ได้ติดต่อพูดคุยกับ ผศ.ปวิตร ได้รับการยืนยันถึงเนื้อหาในเอกสาร และจะเปิดเผยรายละเอียดให้ทราบต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories