×

ศาลอยุธยาให้ประกันไมค์ พร้อมออกเงื่อนไข ห้ามกระทบสถาบันฯ ห้ามออกจากบ้าน 18.00-05.00 น. ห้ามชุมนุมก่อความวุ่นวาย

โดย THE STANDARD TEAM
11.02.2022
  • LOADING...
ภาณุพงศ์ จาดนอก

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์) ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์ ในคดีหมายเลขดำ อ.671/2564 ที่พนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โจทก์ ยื่นฟ้อง พริษฐ์ ชิวารักษ์ กับพวกรวม 3 คน ในคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 กรณีชุมนุมอยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป

 

ขณะที่วันนี้ศาลได้นัดไต่สวนคำขอปล่อยชั่วคราวผ่านคอนเฟอเรนซ์ โดยหลังไต่สวนแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ปัจจุบันจำเลยที่ 2 อยู่ระหว่างการศึกษาและต้องช่วยมารดาหาเลี้ยงครอบครัว เมื่อจำเลยที่ 2 ให้สัญญาว่าหากได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้ว จะไม่กระทำการใดๆ อันทำให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองอีก รวมทั้งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ศาลกำหนดโดยเคร่งครัด ตามรายละเอียดที่ระบุในคำร้องประกอบคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบกับในชั้นนี้ไม่มีพฤติการณ์ว่าจำเลยที่ 2 จะหลบหนีคดี จึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ในระหว่างพิจารณาได้ โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยที่ 2 ทำกิจกรรมหรือกระทำการใดอันอาจกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือสถาบันศาลในทุกด้าน หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ห้ามจำเลยที่ 2 ออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 18.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่เพื่อการรักษาพยาบาล หรือมีเหตุจำเป็นอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาล และห้ามจำเลยที่ 2 เดินทางออกนอกราชอาณาจักรจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ผู้ร้องทำสัญญาประกันโดยไม่ต้องวางหลักประกัน หากผิดสัญญาปรับ 150,000 บาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising