×

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ มอบรางวัลส่งเสริมประชาธิปไตยให้ 4 นักกิจกรรม-นิสิตคดี ม.112 ชูกล้าหาญ อุทิศตน

โดย THE STANDARD TEAM
28.12.2020
  • LOADING...

เมื่อวานนี้ (27 ธันวาคม) องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ได้ออกประกาศ ขอแสดงความนับถือและซาบซึ้งน้ำใจของบุคคล (ตามรายชื่อ) ด้วยการมอบรางวัลส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่นักกิจกรรมจำนวน 2 คน และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 จำนวน 2 คน รวม 4 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพสืบไป โดยมีรายละเอียดระบุว่า 

 

เมื่อประเทศชาติของเราตกอยู่ในยุคเข็ญ ความอยุติธรรมปรากฏอยู่ทั่วทุกหัวระแหง ความชั่วร้ายกลายเป็นความดีงาม และความเสื่อมทรามกลายเป็นความวัฒนาสถาพร การสยบยอมต่อความอยุติธรรมทั้งปวงนั้นย่อมเป็นเรื่องายกว่าการยืนหยัดท้าทาย 

 

อย่างไรตาม ยุคเข็ญอันเปรียบเสมือนกองปฏิกูลนี้เอง กลับเป็นแหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความกล้าหาญ ปัจจุบันมีวีรชนจำนวนมากที่เติบโตขึ้นมาอย่างสง่าผ่าเผยท่ามกลางความฟอนเฟะของสังคม พวกเขากล้าท้าทายดวงตะวันและลมฝนที่หมายจะบดขยี้พวกเขาลงเป็นเถ้าธุลีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเกริกเกียรตินี้ มีผู้กล้าจำนวนมากที่อุทิศกำลังกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อต่อสู้กับผู้ที่ถืออำนาจเป็นธรรม แม้ตระหนักว่าตนต้องเสี่ยงรับภยันตรายนานัปการ พวกเขาก็ยังคงยืดมั่นปณิธานในการต่อสู้ อุทิศตนเพื่อรับใช้ประเทศชาติและราษฎรอย่างทระนงองอาจ 

 

องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความนับถือและซาบซึ้งน้ำใจของบุคคลเหล่านี้ ด้วยการมอบรางวัลส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่นักกิจกรรมจำนวน 2 คน และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 จำนวน 2 คน รวม 4 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพสืบไป

 

  1. สิรภพ อัตโตหิ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  1. ศุกรียา วรรณายุวัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  1. รวิสรา เอกสกุล อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  1. สุธินี จ่างพิพัฒนวกิจ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

บุคคลเหล่านี้มีจิตใจที่กล้าหาญ เข้มแข็ง ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนและความรู้ที่ร่ำเรียนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัยให้เกิดประโยชน์อันไพบูลย์แก่ประเทศชาติและราษฎร สมควรที่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประชาชนไทยทั้งมวลจะร้องสรรเสริญและมองบุคคลเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจ 

 

ขอให้ความกล้าหาญทางจริยธรรมในใจของพวกเขาจงแผ่ขยายไปถึงทุกผู้ ให้มนุษยภาพและการุณยธรรมได้เติบโตไปพร้อมกับสิทธิเสรีภาพ เพื่อที่ลูกหลานของเราจะได้เติบโตขึ้นมาในประเทศที่ความดีงามคือความดีงาม และความเจริญรุ่งเรืองคือความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories