×

อิทธิพันธ์ เจียกเจิม

เปลี่ยนอสังหาฯ เป็นเงินลงทุน ผ่าน Property Backed Loan เครื่องมือเพิ่มความมั่งคั่ง
20 พฤศจิกายน 2020

เปลี่ยนอสังหาฯ เป็นเงินลงทุน ผ่าน Property Backed Loan เครื่องมือเพิ่มความมั่งคั่ง

การบริหารเงินสามารถดำเนินการผ่านสินทรัพย์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายตามภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา นักลงทุนที่มีที่ดินว่างเปล่าหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อาจได้รับผลกระทบทางลบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้หาผู้เช่าได้ยาก ต้องหยุด หรือชะลอการพัฒนาโครงการ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน กอปรกับรัฐบาลได้เริ่มการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต...