×

ความคืบหน้าล่าสุด การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในอาเซียน

16.04.2021
  • LOADING...
ความคืบหน้าล่าสุด การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในอาเซียน

นี่คือภาพรวมความคืบหน้าล่าสุด การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในย่านอาเซียน โดยอินโดนีเซียที่อนุมัติการใช้วัคซีนต้านโควิด-19 สองตัว (Sinovac และ Oxford-AstraZeneca) เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์และไทย ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 มากที่สุดในย่านนี้ ฉีดไปแล้วกว่า 16 ล้านโดส  

 

ขณะที่สิงคโปร์ ประเทศแรกในย่านอาเซียนที่เริ่มต้นฉีดวัคซีนให้กับพลเมืองของตนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2020 ที่ผ่านมา มีสัดส่วนผู้ฉีดวัคซีนต่อประชากร 100 รายมากที่สุดในย่านนี้ (อยู่ที่ 30/100 ) ตามมาด้วยกัมพูชา (9.1/100) และอินโดนีเซีย (6/100) ทั้งนี้ สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนของผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสต่อจำนวนประชากรทั้งหมดมากที่สุดในอาเซียน มีผู้เข้ารับวัคซีนครบโดสแล้วมากถึง 9.5% ของประชากรทั้งหมด

 

ส่วนประเทศไทย หลังจากเริ่มต้นฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับพลเมืองมานานเกือบ 50 วัน จากข้อมูลเมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ฉีดวัคซีนสะสมไปแล้ว (28 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2021) 586,032 โดส ในพื้นที่ 77 จังหวัด ฉีดครบโดสแล้ว 75,576 ราย คิดเป็น 0.1% ของประชากรทั้งหมด โดยมีสัดส่วนผู้เข้ารับวัคซีนต่อจำนวนประชากร 100 ราย อยู่ที่ 0.8 ถือเป็นอันดับ 7 ของย่านอาเซียนขณะนี้ 

 

หมายเหตุ: % คืออัตราส่วนของผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสต่อจำนวนประชากรทั้งหมด

รวบรวม: วันที่ 16 เมษายน 2021

 

 

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร

อ้างอิง: Our World in Data, US CDC, The New York Times, MOPH Thailand

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising