×

กรมฝนหลวงฯ เตรียมปฏิบัติการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง เร่งเติมน้ำ 8 เขื่อนใหญ่ภาคอีสาน

31.07.2019
  • LOADING...
ฝนหลวง ภัยแล้ง

สถานการณ์ภัยแล้งยังคงเป็นวิกฤตที่หลายหน่วยงานยังคงเร่งแก้ไข และหาแนวทางเยียวยาผู้ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง หลังมีการรายงานว่าสภาพน้ำในเขื่อนใหญ่ๆ ของประเทศยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง จนมีปริมาณน้ำที่เหลือใช้ได้จริงเพียง 23% เท่านั้น

 

ล่าสุด สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ในขณะนี้ประเทศไทยในหลายพื้นที่กำลังประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาภัยแล้ง และพื้นที่การเกษตรขาดแคลนน้ำ ดังนั้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้วางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงอย่างเร่งด่วน 

 

โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 4 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี และนครราชสีมา ซึ่งที่ผ่านมากรมฝนหลวงฯ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการทั้ง 4 หน่วย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีปริมาณฝนตกหลายพื้นที่ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร และลดปัญหาฝนทิ้งช่วงได้ ทำให้พื้นที่การเกษตร อาทิ นาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และพืชผลผลิตอื่นๆ ฟื้นตัวกลับมาได้เป็นจำนวนมาก 

 

ซึ่งปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังเดินหน้าเติมน้ำใน 8 เขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 

  1. เขื่อนอุบลรัตน์ 
  2. เขื่อนห้วยหลวง 
  3. เขื่อนลำนางรอง 
  4. เขื่อนลำมูลบน 
  5. เขื่อนลำปลายมาศ 
  6. เขื่อนลำแชะ 
  7. เขื่อนลำปาว 
  8. เขื่อนลำพระเพลิง 

 

และยังรวมถึงเขื่อนขนาดกลางอีก 11 เขื่อนที่ได้ดำเนินการปฏิบัติการเติมน้ำไปบ้างแล้ว ซึ่งปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้วางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องเกษตรกรให้น้อยที่สุด

 

นอกจากนี้ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังเผยต่อว่า เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยปัญหาฝนทิ้งช่วง โดยในวันนี้ 31 กรกฎาคม 2562 ได้ลงพื้นที่ตรวจปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อีสานตอนบน ที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ ที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากฝนทิ้งช่วง ทำให้นาข้าวได้รับความเสียหายจำนวนมาก และลงพื้นที่ติดตามปฏิบัติการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงที่มีปริมาณน้ำน้อยมาก พร้อมเตรียมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้งโดยเร่งด่วน

 

ภาพ: ไทยคู่ฟ้า

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising