×

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดให้บริการทางพาดพับได้สำหรับ ‘รถเข็นวีลแชร์’ แก่ผู้พิการ

22.05.2019
  • LOADING...

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารทุพพลภาพและคนพิการที่จำเป็นต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ จัดเตรียมอุปกรณ์ทางพาดพับได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียมของประชาชนทุกคน ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นครั้งแรกที่จะมีการใช้งานในระบบขนส่งสาธารณะทางรางของไทยอีกด้วย

 

 

เมื่อวานนี้ (21 พ.ค.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้จัดงานเปิดตัวอุปกรณ์ทางพาดพับได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ (Portable Wheelchair Ramp) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทุพพลภาพและคนพิการให้สามารถเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้าได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น โดยมี มานิตย์ อินทร์พิมพ์ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการ และประธานคณะติดตามระบบรางภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เป็นตัวแทนร่วมสาธิตรวมถึงทดลองใช้อุปกรณ์ดังกล่าวด้วยตัวเอง

 

ขณะที่ สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เผยว่าทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญและมีนโยบายในการช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม ทั้งประชาชนคนปกติทั่วไปและผู้ทุพพลภาพหรือคนพิการ โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพและคนพิการที่อาจจำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกมากกว่าปกติ

 

 

นอกจากนี้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่กล่าวต่อไปว่า ทางบริษัทมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพและคนพิการในการเข้าใช้บริการอย่างเต็มที่ รวมทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการเดินทางของผู้ทุพพลภาพและคนพิการต่างๆ เพื่อรองรับการใช้บริการ ล่าสุดบริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ทางพาดพับได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสารทุพพลภาพและคนพิการที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ในการเข้าสู่ขบวนรถไฟ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในระบบขนส่งสาธารณะทางรางของไทย

 

ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมคู่มือการใช้งานและอบรมขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทุพพลภาพและคนพิการที่ต้องการใช้บริการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

ด้าน มานิตย์ อินทร์พิมพ์ เปิดเผยว่าถือเป็นโอกาสดีที่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงการใช้บริการอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพและคนพิการ ซึ่งทางพาดพับได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์จะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising