×

คณะมนตรี APRC ชี้อาเซียนต้องเรียกร้องให้ทหารเมียนมาปล่อยตัวซูจี-ผู้ถูกคุมตัว กำหนดไทม์ไลน์แก้ปัญหา

26.04.2021
  • LOADING...
คณะมนตรี APRC ชี้อาเซียนต้องเรียกร้องให้ทหารเมียนมาปล่อยตัวซูจี-ผู้ถูกคุมตัว กำหนดไทม์ไลน์แก้ปัญหา

วานนี้ (25 เมษายน) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพ และความปรองดองแห่งเอเชีย ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการประชุมผู้นําอาเซียน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดระบุว่า

 

คณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) มีความยินดีกับผลการประชุมผู้นําอาเซียนที่เพิ่งจัดขึ้น ณ สํานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเมียนมา ที่ได้ย้ำความห่วงกังวลยิ่งของอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและการล้มตายของผู้คนในเมียนมา

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะมนตรี APRC มีความยินดีกับการประกาศความเห็นพ้องห้าข้อ (Five-Point Consensus) ซึ่งเป็นท่าทีเชิงบวกและรุดหน้าในการมีปฏิสัมพันธ์ของอาเซียนต่อสถานการณ์ในเมียนมา เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาอย่างสันติระหว่างทุกฝ่าย และเพื่อให้สันติภาพและความมั่นคงกลับคืนสู่เมียนมา

 

เพื่อการนี้ ขอเรียกร้องทางการทหารของเมียนมาให้แสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังที่จะทํางานอย่างใกล้ชิดและแข็งขันกับอาเซียน เพื่อปฏิบัติตามความเห็นพ้องห้าข้อที่ได้ตกลงกันไว้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และครบถ้วน โดยทางการทหารและฝ่ายความมั่นคงเมียนมาควรเริ่มดําเนินขั้นตอนต่างๆ โดยทันทีเพื่อยุติความรุนแรง

 

คณะมนตรี APRC เชื่อว่า เนื่องจากจังหวะเวลามีความสําคัญยิ่ง จึงจําเป็นที่จะต้องมีการระบุรายละเอียดและช่วงเวลาของมาตรการต่างๆ เพื่อดําเนินการตามความเห็นพ้องห้าข้อโดยเร็ว โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่ต้องการอย่างเร่งด่วนโดยศูนย์ AHA รวมทั้งบทบาทและกําหนดการเยือนเมียนมาของคณะผู้แทนทางการทูตพิเศษของประธานอาเซียน

 

ในขณะเดียวกัน คณะมนตรี APRC มีความเห็นว่า อาเซียนควรเรียกร้องอย่างจริงจังและชัดเจนเพื่อให้มีการปล่อยตัวออง ซาน ซูจี และผู้ถูกควบคุมตัวทางการเมืองทั้งหมด อันเป็นส่วนสําคัญของการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามความเห็นพ้องห้าข้อที่ได้ตกลงกันไว้

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising