×

อนุทินมอบ 10 นโยบายข้าราชการมหาดไทยทั่วประเทศ สั่งเดินหน้ากำจัดผู้มีอิทธิพล ทลายยาเสพติด

โดย THE STANDARD TEAM
18.09.2023
 • LOADING...
อนุทิน นโยบายข้าราชการมหาดไทย

วันนี้ (18 กันยายน) ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, เกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวน 900 คน ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

 

อนุทินได้มอบนโยบายสำคัญ 10 ประเด็นอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังการแถลงนโยบายและมีอำนาจเต็มของรัฐบาล ดังนี้

 

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2. น้ำดื่มสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
 3. ส่งเสริมการติดตั้ง Solar Cell / Solar Rooftop ในสถานที่ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้กับไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
 4. การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มที่มีการใช้อำนาจเหล่านั้นในทางมิชอบ
 5. พลังงานสะอาด มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาด โดยสนับสนุนให้มีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชน
 6. การบริการประชาชนแบบ One Stop Service มุ่งหน้าสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัลเป็นแนวทางสำคัญของรัฐบาล
 7. การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการจากทุกภาคส่วนในพื้นที่
 8. การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น (OTOP) ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการประสานกับภาคเอกชนเพื่อให้เข้าใจแนวโน้มตลาดมากขึ้น
 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ตามแนวทางหมู่บ้าน ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่อย่างจริงจัง รวมทั้งการป้องกัน ปราบปราม และบังคับใช้กฎหมาย การบำบัดรักษา ให้มองผู้เสพคือผู้ป่วย นำผู้เสพยาเสพติดไปเข้ารับการบำบัดรักษาและได้รับการฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
 10. สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ และการเตรียมความพร้อมท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุ

 

อนุทินกล่าวทิ้งท้ายว่า ตนเองและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 3 คน ล้วนมาจากประชาชน ทุกคนต่างเข้าใจในภารกิจหน้าที่ ซึ่งมีความพึงพอใจของประชาชนเป็นตัวชี้วัดการทำงาน พร้อมเปรียบข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นเหมือนราชสีห์ตามสัญลักษณ์ในตราพระราชลัญจกร และตนเองชื่อเล่นว่าหนู

 

“ภารกิจของท่าน ท่านเป็นราชสีห์ ท่านต้องทำ แล้วสำหรับผมราชสีห์คือประชาชน ท่านคือประชาชน ให้หนูช่วยเถอะครับ อะไรที่ท่านติดขัดท่านสามารถมาบอก แล้วก่อให้เกิดคุณประโยชน์กับประชาชนในทุกด้าน ผมยินดีทำให้ ยินดีรับผิดชอบร่วมกับท่าน กระทรวงมหาดไทยวันนี้ ราชสีห์คงไม่ตะปบเรา อยู่กับเราด้วยความสง่างาม สมบูรณ์ ก็เป็นหนูที่ช่วยราชสีห์และคงอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข ไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีในนิทานอีสปหรอกครับ หวังว่าจะเข้าใจวิธีการทำงานของพวกผมเป็นอย่างดี พร้อมทำงานร่วมกับทุกคนเป็นอย่างดี” อนุทินกล่าว

 

อนุทิน นโยบายข้าราชการมหาดไทย อนุทิน นโยบายข้าราชการมหาดไทย อนุทิน นโยบายข้าราชการมหาดไทย อนุทิน นโยบายข้าราชการมหาดไทย อนุทิน นโยบายข้าราชการมหาดไทย อนุทิน นโยบายข้าราชการมหาดไทย อนุทิน นโยบายข้าราชการมหาดไทย อนุทิน นโยบายข้าราชการมหาดไทย อนุทิน นโยบายข้าราชการมหาดไทย อนุทิน นโยบายข้าราชการมหาดไทย

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising