×

7 พรรคฝ่ายค้านเตรียมเสนอญัตติต้านสารเคมีเกษตรพิษร้ายแรง เป็นวาระเร่งด่วน

โดย THE STANDARD TEAM
15.07.2019
  • LOADING...

เมื่อวานนี้ (14 ก.ค. 2562) พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง และตัวแทนสมาชิกรัฐสภา และสมาชิกจากพรรคการเมืองฝ่ายค้าน 7 พรรค เดินทางเข้าไปรับฟังการบรรยายปัญหา และข้อเสนอนโยบายในการจัดการเรื่องสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และความไม่ปลอดภัยทางอาหาร ที่มูลนิธิชีววิถี (BioThai) จ.นนทบุรี

 

โดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 3 ประการสำคัญ คือ

1. ให้มีการแบนสารพิษร้ายแรงทั้ง 3 ชนิดโดยทันที

2. ผลักดันให้มีการสร้างระบบการเตือนภัยสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ซึ่งปัจจุบันพบการตกค้างสูงถึง 41%

3. ขอให้ 7 พรรคการเมืองสนับสนุนร่างกฎหมายความปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งจะแยกอำนาจการแบนสารพิษให้ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน และให้การสนับสนุนพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้ว ให้เข้าสู่กระบวนการตามรัฐสภาต่อไปด้วย

 

ทั้งนี้ ภายหลังรับฟังการบรรยาย ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรค ได้ประกาศพร้อมขับเคลื่อนให้มีการแบนสารพิษร้ายแรงให้เป็นวาระเร่งด่วน และเสนอต่อรัฐสภาให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญในประเด็นสารเคมี และความปลอดภัยทางอาหาร โดยขณะนี้ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการพิจารณาของสภาแล้ว

 

โดยมูลนิธิชีววิถี และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ยังได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง 700 องค์กร และขณะนี้เตรียมการติดต่อเข้าพบ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ เพื่อสนับสนุนให้มีการเดินหน้าแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และสารพิษร้ายแรงอื่นๆ รวมทั้งเสนอให้วาระเรื่องอาหารปลอดภัยเป็นวาระหลักของรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งทางมูลนิธิชีวิถี และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จะติดตามความก้าวหน้า และตรวจสอบการทำงานของทั้งพรรคฝ่ายค้าน และรัฐบาลอย่างเข้มข้นต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising