×

สมอ. ยืนยัน ใช้อะลูมิเนียมฟอยล์ประกอบอาหารที่ได้มาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

11.01.2019
  • LOADING...

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในโชเชียลมีเดียว่าการใช้อะลูมิเนียมฟอยล์ห่อหุ้มอาหารแล้วนำไปปรุงอาหารทำให้มีสารโลหะหนักจากอะลูมิเนียมฟอยล์ปนเปื้อนออกมาในอาหาร ส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ โรคกระดูกพรุน และโรคทางเดินหายใจนั้น

 

ล่าสุด นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าการใช้อะลูมิเนียมฟอยล์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ในการประกอบอาหารไม่มีอันตราย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สมอ. ได้กำหนดมาตรฐานแล้ว มอก. เลขที่ 325-2532 อะลูมิเนียมเปลว หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปคืออะลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium Foils) ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไป ครอบคลุมอะลูมิเนียมเปลวที่มีความหนาตั้งแต่ 0.004-0.15 มม. โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ

 

1. อะลูมิเนียมเปลวธรรมดา ม้วน

2. อะลูมิเนียมเปลวธรรมดา แผ่นเรียบ

3. อะลูมิเนียมเปลวผนึก ม้วน

4. อะลูมิเนียมเปลวผนึก แผ่นเรียบ

 

แต่ละประเภทแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น 2 ชนิดคือ ใช้ความร้อน และไม่ใช้ความร้อน และแบ่งตามส่วนประกอบทางเคมีเป็น 3 ชั้นคุณภาพคือ ชั้นคุณภาพ 1100, ชั้นคุณภาพ 1145 และชั้นคุณภาพ 1235 และเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับอาหาร มาตรฐานได้กำหนดปริมาณของสารโลหะหนักคือ ตะกั่ว สารหนู และแคดเมียม แต่ละธาตุต้องไม่เกิน 0.01% ซึ่งจะไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้นการเลือกซื้ออะลูมิเนียมฟอยล์ควรเลือกที่มีเครื่องหมาย มอก. ก็จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า มอก. อะลูมิเนียมเปลวหรืออะลูมิเนียมฟอยล์ที่ สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐานนั้นจะมีการควบคุมและทดสอบความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น ต้องไม่มีรอยปริ รอยย่น มีความต้านทานแรงดึง ความต้านทานแรงฉีกขาด ปริมาณสารโลหะหนักต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หากผู้บริโภคต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สมอ. 0 2202 3518, 0 2202 3429

 

ภาพ: pixabay.com

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising