×

รวมเรื่องต้องรู้ ก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. นี้

22.11.2021
  • LOADING...
เลือกตั้ง อบต.

เหลือเวลาไม่ถึง 7 วัน กับการเลือกตั้งท้องถิ่น ในส่วนของ ‘องค์การบริหารส่วนตำบล’ หรือ อบต. ที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกในรอบเกือบ 7 ปี โดยเปิดหีบให้ประชาชนได้ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกนายกฯ และสมาชิก อบต. มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้มีสิทธิ์สามารถไปลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.  

 

ก่อนจะเข้าคูหาเลือกตั้ง THE STANDARD ชวนผู้อ่านมาทำความใจกับข้อมูลที่ควรรู้ และความสำคัญก่อนการเลือกตั้ง อบต. ในครั้งนี้   

 

โดยประชาชนผู้มีสิทธิจะไม่สามารถเลือกตั้งนอกเขตหรือใช้สิทธิล่วงหน้าได้ ดังนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องกลับภูมิลำเนาเพื่อเลือกตั้งเท่านั้น แต่ถ้าหากไม่สะดวกลงคะแนนในวันดังกล่าว จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอ ภายใน 7 วันก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง

 

การเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตร 2 ใบ ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องใช้การกาหรือโหวต ประกอบด้วย

  • สีแดง: ใช้สำหรับเลือกนายกฯ อบต.
  • สีน้ำเงิน: ไว้เลือกสมาชิกฯ อบต.

 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องมีสัญชาติไทย หรือแปลงสัญชาติมาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง

 

 

ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ที่ลิงก์สำหรับตรวจสอบสิทธิด้านล่างนี้

stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc

 

ทั้งนี้ หากไม่พบชื่อตนเองหรือมีชื่อของคนอื่นปรากฏเข้ามาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ สามารถยื่นเรื่องเพิ่มชื่อถอนชื่อก่อนวันเลือกตั้ง 10 วัน โดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนไปยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ 

 

เลือกตั้ง อบต.

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising