×

องค์การเภสัชฯ แจง แอลกอฮอล์เจลอยู่ระหว่างปรับสูตรให้เป็นตามประกาศ สธ. พร้อมจำหน่าย 17 มี.ค.

11.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (11 มีนาคม) นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า องค์การเภสัชกรรม ได้ปรับสูตรแอลกอฮอล์เจลให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ 70% โดยปริมาตร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา 

 

โดยแอลกอฮอล์เจลล้างมือชนิดใหม่นี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีเลขที่ใบรับแจ้งแสดงในฉลากผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ ‘จีพีโอ แอลกอฮอล์ เจลลาเวนเดอร์’ ผลิตโดยบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 75% โดยปริมาตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด 

 

โดยในขณะนี้กำลังเร่งการผลิตเพื่อให้สามารถนำมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม โดยคากว่าจะเริ่มกระจายผลิตภัณฑ์ใหม่นี้แก่ประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

นอกจากนี้ นพ.วิฑูรย์ กล่าวต่อว่า ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลรูปแบบต่างๆ ที่องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน โดยแอลกอฮอล์เจลที่ผลิตมีคุณสมบัติและสถานะเป็นเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงฉบับเดิม ซึ่งมีแอลกอฮอล์ปริมาณ 69.5% โดยปริมาตร ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่า มีประสิทธิภาพลดปริมาณเชื้อได้มากกว่า 6.45 log CFU/g (จำนวนเชื้อ) สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจะต้องลดปริมาณเชื้อได้มากกว่าหรือเท่ากับ 5 log  CFU/g (จำนวนเชื้อ)

 

ทั้งนี้จากการเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทางร้านค้าออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน โดยในวันนี้เป็นวันแรก มีประชาชนให้ความสนใจเข้าระบบสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบเกิดความขัดข้อง และเมื่อระบบเปิดทำการได้อีกครั้ง มีคำสั่งซื้อเข้ามาเต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว 

 

องค์การเภสัชกรรมจึงเรียนมาเพื่อขออภัยและจะทำการแก้ไขระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายและเหมาะสมโดยเร็ว ซึ่งจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories