×

พิชิตการลงทุนที่สร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงด้วย AIA Unit Linked [ADVERTORIAL]

29.12.2021
  • LOADING...
AIA Unit Linked

HIGHLIGHTS

  • ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ตลาดการลงทุนมีความผันผวนสูงขึ้น ทำให้หลายคนเริ่มมองหารูปแบบการวางแผนการเงินที่ตอบโจทย์ทั้งด้าน Health & Wealth ไปได้พร้อมๆ กันมากขึ้น
  • AIA Unit Linked คือประกันชีวิตควบการลงทุนที่ถูกออกแบบเพื่อการลงทุนระยะยาว เน้นการวางแผนทางด้านการเงินที่มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญของ บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) ให้ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอตลอดอายุการถือครองกรมธรรม์ เพื่อช่วยสร้างความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ เพื่อความมั่นคงในระยะยาว

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘การลงทุน’ เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความสำคัญมากขึ้น ส่วนหนึ่งสะท้อนได้จาก ‘Twitter’ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม ได้ออกมาเปิดเผยว่า 8 ใน 9 ของคนไทยบน Twitter มีความสนใจในเรื่องการออมเงินและการลงทุน

 

กระนั้นทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ตลาดการลงทุนมีความผันผวนสูงขึ้น อันเป็นผลกระทบจากการกลับมาของโควิด-19 ระรอกใหม่ โดยมีปัจจัยที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมาก ได้แก่ ‘เงินเฟ้อ’ ที่กำลังดีดตัวสูงขึ้น ทำให้รายจ่ายโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

 

สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนเริ่มมองหารูปแบบการวางแผนการเงินที่ตอบโจทย์ทั้งด้าน Health & Wealth ไปได้พร้อมๆ กันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนที่มองถึงผลลัพธ์ในระยะยาว ซึ่งหลายคนมองถึงเป้าหมายสำหรับเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ ฯลฯ

 

แน่นอนว่าหากพูดถึงการลงทุนในระยะยาวย่อมต้องนึกถึง ‘AIA Unit Linked’ ซึ่งเป็นประกันชีวิตควบการลงทุนที่ถูกออกแบบเพื่อการลงทุนระยะยาว เน้นการวางแผนทางด้านการเงินอย่างเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญของ บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) ให้ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอตลอดอายุการถือครองกรมธรรม์ เพื่อหวังผลตอบแทนสม่ำเสมอตลอดอายุการถือครองกรมธรรม์ พร้อมช่วยสร้างความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ เพื่อความมั่นคงในระยะยาว

 

AIA Unit Linked

 

สิ่งที่น่าสนใจของ AIA Unit Linked คือการที่เบี้ยประกันที่จ่ายไปจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรกเพื่อ ‘ความคุ้มครองและค่าใช้จ่าย’ ต่างๆ ของกรมธรรม์ และส่วนที่สองก็คือส่วน ‘เงินลงทุน’ ซึ่งจะถูกนำไปลงทุนใน ‘กองทุนรวม’ ตามระดับความเสี่ยงที่เลือกได้ตามความต้องการ ซึ่งปัจจุบัน AIA Unit Linked มีให้เลือกลงทุนมากถึง 11 กองทุน มีประเภทสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนได้หลากหลาย บริหารจัดการโดย บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญ เพื่อลูกค้าของ AIA เท่านั้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าประกันมากที่สุด  

 

นอกจากจุดเด่นเรื่องการสร้าง Wealth หรือความมั่งคั่งแล้ว AIA Unit Linked ยังเป็นแบบประกันที่โดดเด่นทางด้าน Health หรือสุขภาพ ด้วย เช่น AIA Vitality โครงการที่ AIA เป็นผู้ริเริ่มในประเทศไทยเมื่อ 5 ปีก่อน โดยมุ่งสนับสนุนให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว ผ่านการกระตุ้นให้มีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และใช้ชีวิตให้มีความสุข 

 

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ Medix เพื่อมอบบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล จากเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาชั้นนำแนวหน้ากว่า 4,000 คนทั่วโลก เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน ไม่ว่าเราจะดูแลสุขภาพดีแค่ไหน เราก็ยังมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ 

 

AIA Unit Linked

 

ดังนั้น AIA Unit Linked จึงตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล เพราะมีความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนวงเงินคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพได้ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิต และยังสามารถเลือกแนบความคุ้มครองด้านสุขภาพเพิ่มเติม (Rider) แบบเหมาจ่ายให้หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี หรือเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมจากโรคร้ายแรงให้สามารถช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ก็สามารถทำได้ตามใจได้อีกด้วย

 

ด้วยเหตุนี้ AIA Unit Linked จึงเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มุ่งตอบโจทย์ด้านความมั่งคั่ง และช่วยให้ไปถึงเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว โดยมอบทั้งความคุ้มครองชีวิต รวมไปถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพ เพื่อเป็นทางเลือกในการวางแผนการเงินที่ครอบคลุมทั้ง Health & Wealth ได้ตามความต้องการ ให้พร้อมก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคง

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising