×

สำนักงานอัยการสูงสุด ใช้ช่วงวันหยุดตรวจร่างสัญญาจัดซื้อ Moderna เสร็จแล้ว ส่งคืน อภ. ดำเนินการต่อไป

โดย THE STANDARD TEAM
05.07.2021
  • LOADING...
ซื้อ Moderna

วันนี้ (5 กรกฎาคม) จากกรณีที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข้อเท็จจริงเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ว่าไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดส่งร่างสัญญาการจัดซื้อวัคซีน Moderna ให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาตรวจร่าง และต่อมาในวันเดียวกันเวลาประมาณ 15.00 น. องค์การเภสัชกรรมจึงได้ส่งร่างจัดซื้อวัคซีน Moderna ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญาภายหลังจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข้อเท็จจริงแล้วนั้น

 

ล่าสุด วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งรัดพิจารณาตรวจร่างสัญญาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มอบหมายให้คณะทำงานสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดย นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดำเนินการโดยเร่งด่วน จนการพิจารณาตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา

 

ในวันเปิดทำการในวันนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงส่งคืนร่างสัญญาให้องค์การเภสัชกรรมไปดำเนินการต่อไป

 

สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่สังคมไทยเรากำลังเผชิญอยู่ และเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมมือร่วมใจในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ล่วงพ้นไป สำนักงานอัยการสูงสุดจึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอันดับแรก จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising