×

รัฐบาลเดินหน้าแผนผู้สูงอายุ รองรับสังคมสูงวัย 13 ล้านคนแบบสมบูรณ์ปีหน้า

โดย THE STANDARD TEAM
09.01.2020
  • LOADING...
สังคมผู้สูงอายุ

วันนี้ (9 มกราคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงเป็นแผนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้ครอบคลุมจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมากขึ้น และเป็นการบูรณาการงานในหลายด้านคือ ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ ป้องกัน และดูแลสุขภาพระยะยาวที่บ้านและในชุมชนตามระดับความจำเป็น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 

รัชดากล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ คือมีผู้สูงอายุเกิน 20% ของประชากร คิดเป็นจำนวน 13 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 28% ในปี 2574 ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของสังคมในกลุ่มผู้ก่อนถึงวัยสูงอายุ (25-59 ปี) จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยกัน โดยเน้นเรื่องการออม การไม่มองผู้สูงอายุเป็นภาระ วิธีการดูแลผู้สูงอายุ และการปรับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพผู้สูงอายุ 

 

ทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแห่งชาติครอบคลุมทั้งกลุ่มก่อนวัยสูงอายุและกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีโครงการ เช่น โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ, โครงการส่งเสริมการออมพร้อมสู่สูงวัย, โครงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ, โครงการส่งเสริมความรู้และเข้าถึงดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ, โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ, โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานผู้พิการ ซึ่งในเรื่องการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำและรายได้เป็นเรื่องที่จุรินทร์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรที่จะสอนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสามารถนำไปสร้างรายได้ได้จริง

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising