×

ผลประชุมกลาโหมอาเซียนราบรื่น ทุกฝ่ายหวังสร้างความมั่นคงในอาเซียน

11.07.2019
  • LOADING...
ADMM

ผลการประชุมกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 ADMM รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ผนึกกำลังร่วมกันสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในภูมิภาค ภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงและมิตรภาพที่แน่นแฟ้น

 

ซึ่ง พ.อ. พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก กห. เปิดเผยว่า ในวันนี้ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ได้เป็นประธานการประชุม รมว.กห.อาเซียน ครั้งที่ 13 ในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

 

โดยบรรยากาศในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM) ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมเกียรติ เป็นกันเอง โดยในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันในการที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาค ตามที่ไทยได้ชูประเด็นความมั่นคงที่ยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติในหลากหลายด้าน หลายมิติ และได้มีการทบทวนประเด็น กิจกรรมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ เพื่อปรับปรุงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก ในที่ประชุมได้มีการรับรองเอกสารความร่วมมือจำนวน 6 ฉบับ ได้แก่

 

  1. การประเมินผลการปฏิบัติของความคิดริเริ่มในกรอบ ADMM
  2. บทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน
  3. การขยายโครงสร้างการสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิกอาเซียนไปยังประเทศคู่เจรจา
  4. ขอบเขตการปฏิบัติงานโครงการ ASEAN Our Eyes
  5. การจัดตั้งกลไกการประชุมแพทย์ทหารอาเซียน
  6. แนวทางปฏิบัติในการปฏิสัมพันธ์ทางทะเล

 

พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินนโยบายอื่นๆ ที่สำคัญที่เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในภูมิภาค เช่น การแก้ไขปัญหา IUU Fishing ปัญหาการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาค เป็นต้น 

 

ซึ่งสะท้อนถึงพัฒนาการและการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค โดยประชาชนจะได้รับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต การค้า การลงทุน และการเดินทางไปมาหาสู่กันที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปพร้อมกัน และมุ่งแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories