×

รายงานจาก IQAir เผย 99 เมืองของเอเชีย PM2.5 เลวร้ายที่สุดในปี 2023 ไทยอันดับ 5 ของอาเซียน

21.03.2024
  • LOADING...

IQAir บริษัทตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วโลก เผยแพร่รายงานคุณภาพอากาศโลก ประจำปี 2023 (2023 World Air Quality Report) โดยพบว่า 100 อันดับแรกของเมืองที่มีมลพิษทางอากาศเลวร้ายมากที่สุดในปี 2023 นั้น 99 เมืองอยู่ในทวีปเอเชีย ส่วนอีก 1 เมืองคือเมืองเบโนนีในแอฟริกาใต้

 

ขณะที่อินเดียมีเมืองที่ติดอันดับถึง 83 เมือง อันดับ 1 คือเมืองเบกูซาไร (Begusarai) โดยทั้งหมดมีค่าความหนาแน่นของฝุ่นละออง PM2.5 เกินกว่าเกณฑ์แนะนำคุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลก (WHO Air Quality Guideline) มากกว่า 10 เท่า

 

รายงานดังกล่าวที่ทำการศึกษาวิจัยเฉพาะเจาะจงด้าน PM2.5 พบว่ามีเพียง 9% ของเมืองมากกว่า 7,800 แห่งทั่วโลกที่มีค่า PM2.5 ไม่เกินมาตรฐานของ WHO ซึ่งกำหนดว่าระดับ PM2.5 เฉลี่ยต่อปีไม่ควรเกิน 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

IQAir ชี้ว่ามี 124 ประเทศ จากทั้งหมด 134 ประเทศที่มีค่า PM2.5 เฉลี่ยต่อปีเกินมาตรฐานของ WHO

 

โดยประเทศที่เผชิญมลพิษ PM2.5 เลวร้ายมากที่สุด 3 อันดับแรกมาจากภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ บังกลาเทศ ปากีสถาน และอินเดีย

 

ส่วนประเทศที่มีค่า PM2.5 ในปี 2023 ไม่เกินมาตรฐานของ WHO มีทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ เกรเนดา ไอซ์แลนด์ มอริเชียส และนิวซีแลนด์

 

เชียงรายและปาย PM2.5 เกินมาตรฐาน 10 เท่า

 

สำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น พบว่ามี 8 ประเทศรวมถึงไทยที่ระดับ PM2.5 เพิ่มขึ้นจากปี 2022 โดยไทยอยู่ในอันดับ 5 มีค่าความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยในปี 2023 อยู่ที่ 23.3 ส่วนอันดับ 1 ได้แก่ อินโดนีเซีย มีค่า PM2.5 เฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ 37.1 ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคที่มีค่า PM2.5 ลดลง 10% จากปีก่อนหน้า

 

ส่วนเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีมลพิษเพิ่มขึ้นจากปี 2022 มีทั้งหมด 51 เมือง โดยในไทยพบว่าเมืองที่มีค่า PM2.5 เกินมาตรฐานที่ WHO กำหนด ได้แก่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ภาพ: iqair.com

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising