×

ก.ล.ต. ขีดเส้น 5 วัน สั่ง Bitkub เร่งแก้ไขระบบเทรดให้สอดรับปริมาณลูกค้า หลังเผชิญปัญหาระบบล่มต่อเนื่อง

19.01.2021
  • LOADING...
Bitkub

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ช่วงที่ผ่านมา ปรากฏข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าเกิดกรณีปัญหากับระบบงานของ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) โดยพบว่า มีกรณีที่ไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ

 

และมีการหยุดชะงักของระบบงานสำคัญ ได้แก่ ระบบซื้อขายวันที่ 2 วันที่ 3 และวันที่ 16 มกราคม 2564 รวมทั้งมีเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก

 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีมติให้บริษัทส่งแผนการแก้ไขให้ ก.ล.ต. และดำเนินการแก้ไขระบบงานที่เป็นประเด็นปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ได้แก่  

 

แก้ไขการดำเนินการตามระบบงานต่างๆ ได้แก่ ระบบการซื้อขาย ระบบการฝากถอนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบการแสดงข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า ระบบการให้บริการติดต่อลูกค้า ระบบการรับลูกค้า การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (KYC) และการเปิดบัญชี ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และการจัดการบุคลากรให้เหมาะสม และเพียงพอกับปริมาณลูกค้าและธุรกรรม

 

แก้ไขนโยบายการรับลูกค้าให้เหมาะสมกับระบบงานที่พร้อมให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการที่ตกลงไว้กับลูกค้า (Service Level Agreement)

 

แก้ไขระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ระบบซื้อขายขัดข้อง สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ ปริมาณลูกค้า และธุรกรรมในปัจจุบัน แก้ไขการดำเนินการตามระบบงานที่ช่วยเสริมสร้าง และรักษากลไกการทำงานของระบบซื้อขายให้มีความเรียบร้อย (Market Surveillance)

 

ก่อนหน้านี้ Bitkub ประกาศจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาระบบขัดข้อง โดยระบุว่า ทาง Bitkub รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง ทางบริษัทฯ จึงขอชดเชยให้กับผู้ใช้งานทุกท่านที่ประสบปัญหา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  1. ผู้ใช้งานทุกท่านที่รอ KYC เกินกว่า 24 ชั่วโมง รับฟรีเครดิตค่าธรรมเนียม 500 บาท
  2. ผู้ใช้งานทุกท่านที่ประสบปัญหาการใช้งานระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 00.35 น. รับฟรีเครดิตค่าธรรมเนียม 500 บาท
  3. ผู้ใช้งานทุกท่านที่เข้าสู่ระบบในวันที่ 3 มกราคม 2564 รับฟรีเครดิตค่าธรรมเนียม 500 บาท
  4. ผู้ใช้งานที่ประสบปัญหาการแสดงผล จำนวนเงิน/เหรียญ ผิดพลาด รับฟรีเครดิตค่าธรรมเนียม 500 บาท

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories