×

แพทย์ 386 รายชื่อ ออกแถลงการณ์ต่อสถานการณ์วันที่ 16 ต.ค. ชี้ไม่ควรใช้สารเคมีต่อผู้ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

โดย THE STANDARD TEAM
18.10.2020
  • LOADING...

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ปรากฏภาพการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนและกลุ่มสมทบอื่นๆ เพื่อสลายการชุมนุม ทั้งที่เป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ นอกจากนี้ยังมีภาพรถพยาบาลที่ไม่สามารถผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อทำการรับส่งผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นตามหลักมนุษยธรรม

 

ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ต้องทำการรักษาอภิบาลผู้ป่วย โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ ทัศนคติทางการเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่อันหลีกเลี่ยงมิได้ตามคำปฏิญาณเมื่อครั้งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ รวมถึงต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวและสิทธิผู้ป่วย (Autonomy)

 

บุคลากรทางการแพทย์ดังรายชื่อแนบท้าย จึงขอร่วมลงนามในแถลงการณ์ฉบับนี้ เพื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบของรัฐต่อผู้ชุมนุม เป็นการรับฟังอย่างสันติวิธี และขอให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้บังคับบัญชายึดหลักสากลในการควบคุมฝูงชน ดังนี้

 

  1. โรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย และเป็นกลางทางการเมือง การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งพึงได้รับของพลเมือง บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความคุ้มครอง และอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทุกคนอย่างเสมอภาค

 

  1. การดูแลการชุมนุมต้องปฏิบัติตามหลักสากล มาตรการที่ใช้ควบคุมฝูงชนจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักความจำเป็น หลักความสมเหตุสมผล หลักความได้สัดส่วนต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น

 

  1. การใช้รถยิงน้ำผสมสารเคมีไปยังผู้ชุมนุมเป็นมาตรการที่มีความรุนแรง โดยสภาพ เจ้าหน้าที่ไม่อาจแยกแยะเป้าหมายเพื่อบังคับมาตรการนี้อย่างเป็นธรรมได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่ควรใช้รถยิงน้ำกับการชุมนุมที่สงบ แรงดันที่เกิดจากน้ำมีระดับสูง สามารถทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและทางจิตใจ

 

  1. งดใช้สารเคมีที่มีพิษต่อระบบผิวหนังและเยื่อบุ หรือต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น แก๊สน้ำตา ต่อผู้ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ

 

  1. เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้เห็นต่างในสังคม เพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 

1.​ นายแพทย์กนก ​​วงศ์สวัสดิ์​​

2​. แพทย์หญิงกมลพรรณ ​เล็กสวัสดิ์​​ โรงพยาบาลนครพิงค์​

3​. แพทย์หญิงกมลวรรณ ​ไศลบาท​​​ โรงพยาบาลนาเยีย​

4​. แพทย์หญิงกรปวีณ์ ​ว่องไวพิจารณ์​​

5. ​แพทย์หญิงกรผกา​​ ขันติโกสุม​​

6​. นายแพทย์กรวัฒน์​​ สวนคล้าย​​

7.​ นายแพทย์กฤตธีธัช​ วีระศิริรัตน์​​

8​. นายแพทย์กฤษ ​​จันทนะ​​

9​. นายแพทย์กฤษฎา ​​ชุมวณิชย์​​

10.​ นายแพทย์กลวัชร​​ ทรัพย์สวนแตง​​

11.​ นายแพทย์กวิน ​​ฟองสถาพร​​ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์​

12.​ นายแพทย์กวินท์ ​​ศัลย์วิเศษ​​

13.​ นายแพทย์กวี ​​จิตรกุลเดชา​​

14.​ นายแพทย์กวีวัฒน์​ ชุมนุมพร​​​ โรงพยาบาลศิริราช​

15​. นายแพทย์กษมา​​ เมืองยศ​​​ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา​

16​. แพทย์หญิงกษิรา ​​อัศวนพคุณ​​

17​. แพทย์หญิงกอบพร ​สภานนท์​​

18. ​แพทย์หญิงกัญญาณัฐ ​มหิทธิหาญ​​

19.​ แพทย์หญิงกัณฐิกา​ วงศ์มณีประทีป​​

20. ​แพทย์หญิงกัณฐิกา​ สิงห์สี​​

21​. แพทย์หญิงกัณฐิกา​ อยู่จำนงศ์

22.​ แพทย์หญิงกาญจนา​ ศรีสุวรรณจิตต์​​

23.​ นายแพทย์กานต์ พงษ์สุวรรณ​​

24.​ แพทย์หญิงกานต์ธิมา ​นันทศรุต​​

25.​ แพทย์หญิงกานต์สินี​ มงคลมาลย์​​

26. ​ทันตแพทย์​หญิงกานติมา​ กุนทีกาญจน์ ​​คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​​

27. –

28.​ นายแพทย์กิตติพันธ์ ​ซันดู​​

29.​ แพทย์หญิงกุณฑิกา​ ลาภเลิศสกุล​​

30.​ นายแพทย์เกรียงไกร​ สุขทองหลาง​​ โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์​

31.​ แพทย์หญิงเกวลี​​ เอี่ยมวรสมบัติ​​

32. ​แพทย์หญิงเกวลี ​​แชร์​​

33.​ แพทย์หญิงเกษรบัวตอง​ พิมพ์จักร​​

34​. นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ​บุญสิมมา​​

35.​ นายแพทย์ไกร​​ ไทยานันท์​​

36.​ แพทย์หญิงขนิษฐา ​เธียรกานนท์​​

37.​ ทันตแพทย์หญิงขวัญมนัส​ กิตยานุรักษ์​​

38.​ นายแพทย์คัมภีร์​​ ดำรงเกียรติ​​

39​. นายแพทย์คัมภีร์​​ สรวมศิริ​​

40​. แพทย์หญิงจตุพร​​ดี พลงาม​​

41. ​แพทย์หญิงจรัสดาว​ ริมพณิชยกิจ​​ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ​

42.​ แพทย์หญิงจริยา ​​ภูดิศชินภัทร ​​

43​. นายแพทย์จักรทัศน์ ​เจียมจันทร์​​

44​. ทันตแพทย์จักรพล​​ ฉายสุวรรณ​​ โรงพยาบาลขุนหาญ​

45. ​นายแพทย์จารุกิตติ์ ​ธิติพรพงศ์​​

46.​ นายแพทย์จิตรภณ ​พุฒศรี​​

47. นายแพทย์จิตวัต​​ ชูตระกูลวงศ์​​ โรงพยาบาลมหาชนะชัย​

48.​ แพทย์หญิงจินต์​​ โสธรวิทย์​

49​. นายแพทย์จิรวัฒน์ ​​ธเนศธาดา​​

50.​ นายแพทย์จิรวัฒน์ ​พงษ์หมื่นไวย​​

51.​ นายแพทย์จิรัฎฐ์​​ สุวรรณวิเศษกูล​​

52.​ นายแพทย์จิรายุ​​ วิษณุรัก​​ ​โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ​

53. ​แพทย์หญิงจีรภา​​ กาญจนาพงศ์กุล​​

54​. แพทย์หญิงจุฑาวดี​ หล่อตระกูล​​

55​. แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ ​นุพอ​​​ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา​

56​. ทันตแพทย์เจฏฐพงค์ ​อมรวงศ์​​

57.​ นายแพทย์เจตนิพัทธ์ ​คำยวง​​

58​. นายแพทย์เจนพล​​ แก้วกิติกุล​​

59.​ ทันตแพทย์หญิงเจษฎา วรรณ​ธรรมภัทรกุล​​

60.​ นายแพทย์ใจประภัสส์​ ว่องวัฒนโรจน์​​

61​. แพทย์หญิงฉัตร​แก้ว​​ กองทรัพย์​​​

62.​ นายแพทย์เฉลิมพล ​มาลา​​

63.​ นายแพทย์เฉลิมวุฒิ ​โคตุทา​​

64. นายแพทย์ชญานนท์​ บุญธีระเลิศ​​

65.​ แพทย์หญิงชญานี ​​เพ็ญเพียร​​

66​. แพทย์หญิงชฎาพร​​ ชำนาญท่องไพวัลห์ ​โรงพยาบาลบ้านแพ้ว​

67​. นายแพทย์ชนทัต​​ ไตรทอง​​​ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์​

68​. นายแพทย์ชนธวัช ​​เจียรศรีเสถียร​​

69​. แพทย์หญิงชนนาทร หัตถา ​​​โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์​

70.​ นายแพทย์ชนาธิป ​​เปรมวิชัย​​

71.​ ทันตแพทย์หญิงชนิดา ภา​แสนลี​​

72​. แพทย์หญิงชนุตม์ ​​เจริญสุข​​

73​. แพทย์หญิงชเนตตา ​หัตถา​​

74.​ แพทย์หญิงชมกร ​​ธเนศนิตย์​​ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ​

75. แพทย์หญิงชมนาด ​ศิริรัตน์​​

76.​ แพทย์หญิงชมพูนุช ​จันทรกระวี​​

77.​ แพทย์หญิงชรชล​​ สัชฌบดี​​​ โรงพยาบาลรามาธิบดี​

78. ​แพทย์หญิงชลิตา​​ สามห้วย​​​ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์​

79. ​ทันตแพทย์ชวิศ​​ รัตนสุวรรณวุฒิ​​

80​. นายแพทย์ชัชนนท์ ​กัมทรทิพย์​​

81​. นายแพทย์ชานนท์ ​​ธรรมอักษร​​

82​. นายแพทย์ชารัตน์ ​​ชูเกียรติ​​

83. นายแพทย์ชิติพัทธ์ ​​เจริญเกษมวิทย์​​ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนครนายก​

84.​ นายแพทย์ชินดนัย​​ ทรงแสงธรรม​​

85​. นายแพทย์ชิโนรส​​ วงค์ธิดา​​

86​. แพทย์หญิงชื่นฤทัย​ อังกูรทัศนียรัตน์​​ โรงพยาบาลรามาธิบดี​

87.​ แพทย์หญิงชุติกาญจน์​ ธรรมสอน​​

88. ​แพทย์หญิงญาณินทร์ ​คูณเจริญสุข​​

89​. แพทย์หญิงญานิกา​ วลีอิทธิกุล​​

90.​ แพทย์หญิงฐิตาพร​​ สุพรรณนนท์​​

91​. แพทย์หญิงฐิตาพร​​ ทรงความเจริญ​​

92​. นายแพทย์ฐิติพงศ์​​ เอมพรหม​​

93​. แพทย์หญิงฐิติพร​​ ตั้งวิวัฒนาพานิช​​

94.​ แพทย์หญิงณกมล ​​ปัญโญเหียง​​ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​

95.​ แพทย์หญิงณฐชา ​​เหล่าโผน​​

96.​ แพทย์หญิงณฐพรรณ ​บุญวิสุทธิ์​​

97.​ แพทย์หญิงณพรวรรณ ​ศิริมา​​

98​. แพทย์หญิงณพิชญา ​วิริยะ​​

99​. นายแพทย์ณภัทร ​​เอกนันท์​​

100.​ แพทย์หญิงณภัทร ​​เหล่าอรุณ​​

101​. แพทย์หญิงณัฏฐวดี ​นันตา ​​​โรงพยาบาลแม่สะเรียง​

102.​ นายแพทย์ณัฐ​​ ฉัตรชัยรัตนเวช​​

103. ​นายแพทย์ณัฐชนน​ กุลสัมฤทธิ์ผล​​

104​. นายแพทย์ณัฐชัย ​​เหมทานนท์​​ โรงพยาบาลศิริราช​

105​. แพทย์หญิงณัฐชา ​​นรังศิยา​​

106.​ แพทย์หญิงณัฐฐิกานต์ ​มีลาภ​​

107. นายแพทย์ณัฐดนัย​ วัดเกี้ยวพงษ์​​

108.​ แพทย์หญิงณัฐธิดา ​อินเจริญ​​

109. ​ทันตแพทย์ณัฐนนท์​ พุทธิรักษ์กุล​​ โรงพยาบาลเสิงสาง​

110​. แพทย์หญิงณัฐนรี ​​เรืองปราชญ์​​

111.​ นายแพทย์ณัฐพงษ์​ ตั้งจิตบุญสง่า ​​โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

112. นายแพทย์ณัฐพงษ์​ ยูงศิริกาญจน์​​

113.​ แพทย์หญิงณัฐวรา ​เนตรากูล​​

114​. นายแพทย์ณัฐวุฒิ​​ จรัญนฤมล​​

115​. นายแพทย์ณัฐสิทธิ์​ ว่องวราวาณิชย์​​

116.​ แพทย์หญิงณัฐิกานต์​ อรรถปรียางกูร​​ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ​

117.​ แพทย์หญิงณิชากร ​ตู้จินดา ​​

118. ​แพทย์หญิงณุวรา ​​ภรณวลัย​​​ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

119. ​นายแพทย์ทนง​ศักดิ์​​ ปิดตา​ทะ​สา​​​

120.​ นายแพทย์ทรงวุฒิ​​ ภู่สว่าง​​

121.​ นายแพทย์ทศวรรษ ​หาญจักรคำ​​ โรงพยาบาลสะเมิง​

122.​ นายแพทย์ธนฉัตร ​​ประพฤทธิพงษ์​​

123.​ นายแพทย์ธนโชติ​​ รัตนโกศลศรี​​

124​. แพทย์หญิงธนพร​​ ผลชานิโก​​

125.​ แพทย์หญิงธนพร​​ หงษ์คณานุเคราะห์​​

126.​ แพทย์หญิงธนพร​​ โพธิสุวรรณ​​

127​. นายแพทย์ธนพล​​ มีต้องปัน​​

128​. นายแพทย์ธนพล​​ เสงี่ยมพร​​

129.​ แพทย์หญิงธนวดี​​ สิทธิผลกุล​​

130.​ นายแพทย์ธนวัฒน์ ​คำภูแก้ว ​​​โรงพยาบาลหนองบัวลำภู​

131​. นายแพทย์ธนสิทธิ์ ​วัฒนสุชาติ​​

132​. แพทย์หญิงธนัชพร​​ พวงเพชร​​

133. นายแพทย์ธนา​​ทอง ศรีคำ​​ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์​

134​. นายแพทย์ธนาคาร​ สาระคำ​​​ โรงพยาบาลพุทธชินราช​

135​. นายแพทย์ธนาพัทธ์​ วาณิชย์นที​​

136​. แพทย์หญิงธนาภา​​ หรีรักษ์​​​ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ​

137​. แพทย์หญิงธนิกา ​​เกตุเผือก​​​ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​

138.​ นายแพทย์ธรณ์​​ สันตะรัตติวงศ์​​

139.​ นายแพทย์ธราธิป ​​กุลกำจร​​

140.​ ทันตเเพทย์ธัชพล ​​เกษรีภรณ์​​

141.​ แพทย์หญิงธัญญมาศ​ บุรณนัฏ​​​ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ​

142. ​แพทย์หญิงธัญนาถ ​ยกชม​​

143.​ นายแพทย์ธาริต​​ มงคล​​

144​. แพทย์หญิงธีรนันท์​ จันทิมา​​

145​. นายแพทย์ธีรยุทธ​​ มณีศรี​​​ โรงพยาบาลสีดา​

146​. นายแพทย์ธีรัตต์ ​​เจิ่งประภากร​​

147​. นายแพทย์แธนธรรพ์ ​แสงภู่​​​ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระยอง (รพ.มาบตาพุด)​

148​. นายแพทย์นครินทร์​ ฤทธิสิงห์​​​ โรงพยาบาลชุมแพ​

149. ​นายแพทย์นนชยา​​ ใจตรง​​

150.​ แพทย์หญิงนพนันท์ ​ชัยกิตติศิลป์​​ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล​

151​. นายแพทย์นพนาท ​​เทียนทอง​​

152​. นายแพทย์ราธร ​​เจริญธัญรักษ์ ​​โรงพยาบาลขอนแก่น​

153​. แพทย์หญิงนริศรา ​เชิดชู​​

154​. นายแพทย์นฤบดินทร์ รอดปั้น​​

155​. แพทย์หญิงนลิน​​ สัมปุณณะโชติ​​

156.​ นายแพทย์นวพงษ์​​ พัฒน์พันธุ์​​

157​. ทันตแพทย์นวพล​​ โกมุทธนชาติ​​

158​. แพทย์หญิงนวลจุฑา​ ไทยแท้​​​ โรงพยาบาลพะเยา​

159​. แพทย์หญิงนันท์ธร​ คามชิตานนท์​​

160​. แพทย์หญิงนันทพร​ นาวารวงศ์​​

161​. แพทย์หญิงนันทิกา​ อนันต์ถาวรวงศ์​​

162​. แพทย์หญิงนัสรี​​ สะนอ​​

163​. แพทย์หญิงนาตยา ​​รักพ่วง​​​ DR. Aomthong Clinic ​

164. ​แพทย์หญิงนิชดา​​ พงษ์ธัญญกรณ์​​

165.​ ทันตแพทย์หญิงนิธินันท์​ สุธรรม​​

166.​ นายแพทย์นินนาท​​ วงศ์วณิชย์​​

167​. แพทย์หญิงนิมมิตา​ ศรีสันต์​​​ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์​

168. ​แพทย์หญิงนิลลักษมี​ ฉินกมลทอง​​ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว องครักษ์​

169. ​แพทย์หญิงนิโลบล​​ ยาทองไชย​

170.​ นายแพทย์นิสิต​​ แสงนิล​​

171​. แพทย์หญิงนุชรัตน์ ​วัฒนาพูลทรัพย์​​ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​

172.​ นายแพทย์เนติภูมิ​​ เกตุสิงห์​​​ โรงพยาบาลศรีนครินทร์​

173.​ แพทย์หญิงเนสซี่​​ เกิดศิลป์​​

174.​ นายแพทย์บัณฑวิช​ สุดสงวน​​​ โรงพยาบาลแม่สอด​

175. ​นายแพทย์บุณยรักษ์​ วัฒนะรัตน์​​

176. นายแพทย์เบญจพล​ ท้วมสมบุญ​​

177.​ ทันตแพทย์หญิงเบญจรัตน์​ กอนโภชน์​​

178​. นายแพทย์ปณัฐพงศ์ ​จริยโกมล​​

179​. แพทย์หญิงปภาพินท์​ ปุษยไพบูลย์​​ โรงพยาบาลรามาธิบดี​

180.​ นายแพทย์ประกาศิษฐ์​ คะระวานิช​​

181.​ แพทย์หญิงประพิณพร ​สายัณห์​​

182.​ แพทย์หญิงประพิศ​ ฉันทสุจริต​​

183​. นายแพทย์ประมุข​​ ผลสมบูรณ์สุข​​

184​. นายแพทย์ปรัชญา ​​หาญพัฒนภูมิ​​ โรงพยาบาลปากท่อ​

185​. นายแพทย์ปวัตน์ ​​พื้นแสน​​​ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์​

186​. แพทย์หญิงปวีณา ​​พังสุวรรณ​​

187.​ แพทย์หญิงปองปวัน ​เชียรวิชัย​​​ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​

188​. นายแพทย์ปัญญพันธุ์​ ถิรประสิทธิ์พร​​

189.​ แพทย์หญิงปัณฑารีย์​ คมขำ​​

190.​ แพทย์หญิงปาณิศา ​เกิดบัณฑิต​​

191.​ แพทย์หญิงปาริฉัตร​ ภาวนากร​​

192.​ แพทย์หญิงปาวาลี​​ ดาวศิริโรจน์​​ โรงพยาบาลอุดรธานี​

193.​ นายแพทย์ปิ่นอภัย​​ บุญศรีโรจน์​​

194​. นายแพทย์ปิยพัทธ์ ​ปิยะมงคล​​

195​. แพทย์หญิงปิยรัตน์​ อรุณไพโรจน์​​

196.​ นายแพทย์ปิยะ​​ศรี ชนกเจริญรุ่ง​​

197.​ แพทย์หญิงไปรยา​​ กานตานนท์​​

198.​ นายแพทย์พงศธร​​ สีห์รา​​

199​. นายแพทย์พงศ์ธร​​ โตอินทร์​​​ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

200​. นายแพทย์พงศ์พิสุทธิ์​ พูนสวัสดิ์พงศ์​​ โรงพยาบาลศรีนครินทร์​

201​. นายแพทย์พงษ์จิรัษฏ์​ ตันตยาคม​​

202.​ นายแพทย์พงษ์พัฒน์​ กล่ำอยู่สุข​​

203​. นายแพทย์พชรพล ​ปิ่นฑสิริ ​โรงพยาบาลราชวิถี​

204. นายแพทย์พชรพล ​กิจภิญโญชัย​​ โรงพยาบาลตำรวจ​

205​. แพทย์หญิงพนิตนาถ​ เขมปัญจกุล​​

206.​ แพทย์หญิงพรจิรา​​ กิตติธเนศวร​​

207.​ แพทย์หญิงพรทิพา​ จรุงไทย​​

208.​ แพทย์หญิงพรพิมล​ เหรียญธีรศักดิ์​​

209.​ นายแพทย์พฤฒิชัย ​วิสุเทพ​​

210.​ นายแพทย์พฤทธิ์​​ พิทักษ์การ​​

211​. นายแพทย์พลวัฒน์​ รัตนะวัน​ โรงพยาบาลราษีไศล​

212.​ แพทย์หญิงพัชร์นภา​ โตสุขศรี​​

213​. แพทย์หญิงพัชริดา ​มหัสฉริยพงษ์​​ โรงพยาบาลแม่ระมาด​

214.​ นายแพทย์พัฒนา​​ สุภัทรดิลกกุล​​

215.​ แพทย์หญิงพิชชาภัสร์ ​ชินณะราศรี​​

216.​ แพทย์หญิงพิชญา กุศลารักษ์ ​​

217​. นายแพทย์พิชวัฒน์​ สุขสุศิลป์​​

218​. แพทย์หญิงพิชานัน​ วรรณวงศ์​​ โรงพยาบาลโชคชัย​

219​. นายแพทย์พิพัฒน์​​ กุลนิรัตติศัย​​

220​. แพทย์หญิงพิมพ์พลอย​ จรดล​​​ โรงพยาบาลน่าน​

221.​ นายแพทย์พิษณุ ​​เฮงศรีธวัช​​

222.​ แพทย์หญิงพิสุทธิกานต์​ รังคกูลนุวัฒน์​​

223.​ นายแพทย์พีรธัช​​ โชคมั่งมีพิศาล​​ โรงพยาบาลศิริราช​

224.​ นายแพทย์พีรพุธ​​ เจียประเสริฐ​​

225​. นายแพทย์พุฒิพงศ์ ​วงศ์วีรสิน​​

226​. แพทย์หญิงพุทธรักษา​ รัชชกูล​​​ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

227​. แพทย์หญิงเพาพะงา​ ภูมิสถาน​​

228.​ แพทย์หญิงเพื่อนพร​ หลักเขต​​

229.​ แพทย์หญิงภรภัทร ​​ยิ้มใหญ่​​​ โรงพยาบาลศิริราช​

230​. แพทย์หญิงภวรัญชน์ ​พินิจจันทร์​​

231.​ แพทย์หญิงภัณฑิลา​ เลี้ยงผ่องพันธุ์​​

232.​ แพทย์หญิงภัทรดา ​​เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์​​

233​. แพทย์หญิงภัทรียา​​ จึงสมเจตไพศาล​​

234.​ นายแพทย์ภากร​​ พุทธานุภาพ​​

235.​ แพทย์หญิงภาณุมาศ​ สุฤทธิ์ ​​​โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​

236​. นายแพทย์ภาณุเมศวร์​ หิรัญวิชญารัตน์​​​

237.​ แพทย์หญิงภานุช ​​เอี่ยมประภาพร​​

238.​ แพทย์หญิงภารวี​​ บรรณเกียรติ​​

239​. แพทย์หญิงภาวิตา​​ จงสุขศิริ​​

240​. นายแพทย์ภุชเคนทร์ ​กำแพงทอง​​ โรงพยาบาลวัดเพลง​

241.​ นายแพทย์ภูบดี​​ บงกชวิลาวัณย์​​ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา​

242​. นายแพทย์มณฑล​​ เอกตาแสง​​ โรงพยาบาลสกลนคร​

243​. แพทย์หญิงมณฑิรา​ ศิริ​​

244​. แพทย์หญิงมนสินี​​ เวียงคำ​​

245.​ แพทย์หญิงมนิสสรา​ เกตุแก้ว​

246.​ แพทย์หญิงมโนรส มงคลิก​​

247​. แพทย์หญิงมยุรี​​ หอมสนิท​​

248.​ นายแพทย์มีชัย ​​ปรีชาพลสิทธิ์​​

249​. แพทย์หญิงเมธิตา​​ อิทธิสัญญากร​​

250.​ นายแพทย์เมธี ​​องค์ศิริพร​​

251​. นายแพทย์โมไนย​​ กาญจนสินิทธ์​​

252.​ นายแพทย์ยศดนัย​​ นาเมืองจันทร์​​ โรงพยาบาลศรีนครินทร์​

253.​ นายแพทย์ยุทธวีร์​​ ศิริจันทร์​​​ โรงพยาบาลหนองแสง​

254​. นายแพทย์รชต​​ สันธนะสุรางค์​​

255.​ ทันตแพทย์รพิฉัตร ​​เมฆศิริ​​

256.​ นายแพทย์รวินันท์​​โสมา​​​ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ​

257​. แพทย์หญิงรวิสรา​​หงส์ กฤษดากร​

258​. นายแพทย์รัชพงศ์​​ ทองพูล​​

259​. นายแพทย์รัฐพงศ์​​ จันทร์ตระกูล​​ โรงพยาบาลพังงา​

260​. นายแพทย์รัตนภูมิ ​​ส่งเสริม​สวัสดิ์​​​

261​. นายแพทย์รัตนศักดิ์ ​เริงธรรม​​

262. ​นายแพทย์ราชันย์ ​​วงศ์สาขา​​

263.​ แพทย์หญิงรินลดา ​พงษ์รัตนกูล​​

264​. แพทย์หญิงรุ่งนภา​​ ศิลปดีเลิศกุล​​

265. ​นายแพทย์รุ่งโรจน์​​ ตั้งพงษ์​​

266.​ แพทย์หญิงรุจยา ​​ร่มเย็น​​

267. ​แพทย์หญิงรุจิรดา ​​ธีระบุญชัยกุล​​

268​. แพทย์หญิงรุจิรา​​ พัฒนวณิชกุล​​

269.​ ทันตแพทย์รุจิรา​​ แสนดี​​

270​. นายแพทย์เรืองโรจน์​ โหตระไวศยะ​​

271. นายแพทย์เรืองศักดิ์​ รื่นสุคนธ์​​​ โรงพยาบาลหลังสวน​

272​. แพทย์หญิงเรือนขวัญ ​กัณหสิงห์​​ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

273​. ทันตแพทย์หญิงฤทัยกานต์ ​วิลัยหอม​​​ โรงพยาบาลแก่งหางแมว​

274​. แพทย์หญิงลลิตา​​ พระธานี​​

275.​ แพทย์หญิงลลิตา ​​ตั้นเจริญ​​

276​. นายแพทย์ลิขสิทธิ์ ​โสนันทะ​​

277​. แพทย์หญิงลิตา​​ ภูผา​​

278. ​แพทย์หญิงลิสา​​ กิตติสังวรา​​ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี​

279​. แพทย์หญิงลีลา ​​สีมาขจร​​

280.​ ทันตแพทย์หญิงวรางคณา​ วรฉายากร​​ โรงพยาบาลหาดใหญ่​

281. ​แพทย์หญิงวรางคณา​ ไวยรัชพานิช​​

282.​ แพทย์หญิงวราพร​​ อยู่ประสิทธิ์​

283.​ นายแพทย์วริชญ์​​ กอบวรรธนะกุล​​

284.​ นายแพทย์วริทธิ์​​ หวังซื่อกุล​​

285.​ นายแพทย์วริศ​​ ประพุทธ์พิทยา​​

286​. แพทย์หญิงวริศรา​​ เกตุเอี่ยม​​

287​. แพทย์หญิงวริศรา ​​อิ่มใจ​​

288. ​ทันตแพทย์วโรดม​​ จงสุวรรณวัฒนา​​ โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด​

289​. แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ ​บำรุงกิจ​​​ โรงพยาบาลศรีนครินทร์​

290​. นายแพทย์วศิน​​ จีราระรื่นศักดิ์​​

291​. นายแพทย์วศิน ​​ปานสิริธนาโชติ​​

292​. นายแพทย์วัชระ​ ​ลุนจักร​​​ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร​

293​. นายแพทย์วัฒนชัย​ ปุณณลิมปกุล​​

294. แพทย์หญิงวัณย์ศิริ​ สุวรรณพันธ์ ​​โรงพยาบาลเลย​

295.​ นายแพทย์วัทธิกร ​​พิชิตพร​​

296. นายแพทย์วันทิน ​​ศรีเบญจลักษณ์​​ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น​

297​. แพทย์หญิงวันวิสาข์​ บุญเฟื่อง​​​ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์​

298. ​นายแพทย์วัลลภ​​ แสงสันติ ​​​โรงพยาบาลสุรินทร์​

299.​ นายแพทย์วาปี​​ มาศผล​​​ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี​

300​. แพทย์หญิงวารีณา ​เลาหพันธุ์​​

301​. แพทย์หญิงวิจิตรา ​​เลี้ยงสว่างวงศ์​​

302​. นายแพทย์วิชญะ​​ ปริพัฒนานนท์​​

303​. แพทย์หญิงวิชญาพร​ ชาวพงษ์​​

304.​ นายแพทย์วิชัย​​ทิพย์ ใจเอื้อ​​

305.​ แพทย์หญิงวิชุนันท์ ​ศรีวิไล ​​​กระทรวงสาธารณสุข​

306.​ นายแพทย์วิญญ์​​ จินะณรงค์​​

307.​ นายแพทย์วิทวัส​​ จงสุวรรณวัฒนา​​

308.​ นายแพทย์วิทวัส​​วงศ์ ปุณณวัฒน์​​

309.​ แพทย์หญิงวิภาวัน​​ วัธนะนัย​​

310​. แพทย์หญิงวิริญจน์ธร ​ประภากรโกวิท​​

311. ​นายแพทย์วิศรุต​​ วันไชยธนวงศ์​​

312.​ นายแพทย์วิสุทธิ ​​จิตนุยานนท์​​

313. ​นายแพทย์วีรพัฒ​​ ชาญชิตโสภณ​​ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา​

314​. ทันตแพทย์วีรวัฒน์​ พิทักษ์โพธิ์ทอง​​

315.​ นายแพทย์ศรัณย์พงศ์ ​ภิบาลญาติ​​ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี​

316. ​ทันตเเพทย์ศวัส ​​แจ่มสุวรรณ​​ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา​ฯ

317​. ทันตแพทย์หญิงศศิพิมพ์​ สัจจะวัฒนวิมล​​

318.​ แพทย์หญิงศศิวิมล ​ส่องสี​​

319. ​แพทย์หญิงศิถี ​​ชุมทอง​​

320.​ แพทย์หญิงศิรดา ​​จันทร์โสม​​

321.​ แพทย์หญิงศุทธิศจี ​อำมาตย์มณี​​

322.​ นายแพทย์ศุภการ ​​เตชัสอนันต์​​

323. ​นายแพทย์ศุภชาติ​​ ชัยอุดมสม ​​โรงพยาบาลสิรินธร​

324​. นายแพทย์ศุภชีพ​​ วิริยะก่อกิจกุล​​

325​. นายแพทย์ศุภณัฐ​​ อภิชาตวาณิช​​

326​. นายแพทย์ศุภณัฐ ​​โสภณอุดมสิน ​​โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร​

327​. นายแพทย์ศุภวัฒน์ ​ธัชศฤงคารสกุล​​

328​. นายแพทย์ศุภวุฒิ​​​ ขันตยานุวงศ์​​

329​. นายแพทย์สกล​​ เจริญวีรกุล​​

330​. นายแพทย์สมเจตน์ ​เจนวรพจน์​​

331.​ แพทย์หญิงสรัลนุช ​​ปัญญาวรคุณชัย​​

332.​ แพทย์หญิงสริตา ​​มุกุระ​​

333​. แพทย์หญิงสลิล ​​ศิรินาม​​

334​. นายแพทย์สิชานนท์ ​ยืนยาว​​​ โรงพยาบาลปราสาท​

335.​ นายแพทย์สิทธิกิตติ์​ จอมจันทร์ยอง ​​Vc clinic​

336​. ทันตแพทย์สิทธิเดช​ สุขแสง​​​ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง​

337.​ แพทย์หญิงสินี​​ รุ่งรุจิรัตน์ ​​​โรงพยาบาลลำปาง​

338​. แพทย์หญิงสิระสา​​ คำพรรณ์​​

339.​ แพทย์หญิงสิรินทร์​​ ตรีรัตนพันธ์​​ โรงพยาบาลชลประทาน​

340​. แพทย์หญิงสีวลี ​​สีดาฟอง​​

341​. นายแพทย์สุขุม​​ กอบเดช​​

342.​ นายแพทย์สุเจตน์​​ จีระจิตสัมพันธ์​​

343. ​แพทย์หญิงสุธาทิพย์​ ตันกุล​​

344.​ แพทย์หญิงสุภานัน ​วิจิตตระการ​​ โรงพยาบาลแม่แตง​

345.​ ทันตแพทย์สุเมธ​​ เขียวอ้าย​​ 

346​. นายแพทย์สุรชัช​​ ศิวะตระกูล ​​โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี​

347​. แพทย์หญิงสุรัชนา​​ ทองแถม​​

348.​ ทันตแพทย์หญิงสุวีรยา ​อัศวพัฒนากูล​​

349​. นายแพทย์เสถียร บรรจมาตย์ บิลโภชน์ ​​โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด​

350.​ นายแพทย์เหมือนเพชร​ ราชายนต์​​

351​. ทันตแพทย์อติศักดิ์​ จึงพัฒนาวดี​​ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

352​. นายแพทย์อธิป​​ แสงรุ่งเรือง​​

353.​ นายแพทย์อธิภัทร​​ วิชยาอังกูร​​

354.​ นายแพทย์อธิศ ​​สมิทธิผล​​

355.​ นายแพทย์อนุตร ​​ขุมมงคล​​

356​. นายแพทย์อนุพงค์​​ กลิ่นอุดม​​

357​. ทันตแพทย์หญิงอภิชญา ​พฤกษาเมธานันท์​​

358. ​แพทย์หญิงอภิชญา ​สุขประเสริฐ​​

359.​ นายแพทย์อภินันท์ ​เจริญ​ชั​ยกรณ์​​

360.​ แพทย์หญิงอมรรัตน์ ​คำสร้อย​​

361​. นายแพทย์อมเรศ​​ ภมะราภา​​

362. แพทย์หญิงอรชพรรนฐ์​ สมฤาแสน​​

363. ​แพทย์หญิงอรปรียา ​แวงวรรณ ​​โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ​

364.​ นายแพทย์อรรคพงศ์​ ทนานใหญ่​​

365.​ แพทย์หญิงอรรถพร​ อจลเสรีวงศ์​​

366.​ แพทย์หญิงอรสุมา​​ พรรณารุโณทัย​​

367.​ แพทย์หญิงอริศรา​​ ชีวะพฤกษ์​​

368.​ แพทย์หญิงอวภาส์ ​​พรหมบันดาลกุล​​

369​. นายแพทย์อวิรุทธ์ ​​อุ่นอารมย์​​

370​. นายแพทย์อัคเดช ​​ตั้งปฐมวงศ์​​

371.​ นายแพทย์อังกูร ​​บุญโนนแต้​​

372.​ ทันตแพทย์หญิงอัจฉราวดี​ นุชเฉย​​

373. ​แพทย์หญิงอัญชิสา ไตรภพ​​

374​. แพทย์หญิงอัญมณี​ ลันโทมรัตนะ​​

375.​ แพทย์หญิงอัญมณี​ ไชยยิ่ง​​

376​. แพทย์หญิงอาคิรา ​​ลิ้มสุวัฒน์​​

377.​ นายแพทย์อานนท์​​ กุลธรรมานุสรณ์ ​​สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ​

378.​ แพทย์หญิงอาภากร​​ เหล่า​ชุน​สุวรรณ​​​

379​. นายแพทย์อาวินท์​​ ชัยสัมฤทธิ์โชค​​

380​. ทันตแพทย์อิทธิพล​ ชาญชินนำ ​​โรงพยาบาลพนมไพร​

381.​ นายแพทย์อิบตีซาม ​อาเซ็ง​​​ โรงพยาบาลระแงะ​

382​. นายแพทย์อิศริศ​​ ชาวขมิ้น​​

383.​ นายแพทย์อิสระ​​ สังชะนา ​​​คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล​

384​. นายแพทย์อุฬาร​​ สวนขวัญ​​

385.​ แพทย์หญิงอุฬารัตน์ ​สรัสสมิต​​

386​. นายแพทย์เอกอาชาน ​โควสุภัทร์​​ โรงพยาบาลศรีนครินทร์​

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising