×

สสส. เดินหน้าเยียวยาด้านจิตใจผู้บอบช้ำ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ชี้เกิดเหตุ 21,485 ครั้ง ส่งผลเครียดกว่าคนทั่วไป-เสี่ยงซึมเศร้า

โดย THE STANDARD TEAM
23.03.2024
  • LOADING...

วันนี้ (23 มีนาคม) สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบวาระที่สำคัญ คือการรับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากธนาคารโลก (World Bank) เป็นเงินประมาณ 38.9 ล้านบาท (1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อขับเคลื่อน ‘โครงการส่งเสริมการบริการจิตสังคมสำหรับผู้บอบช้ำทางจิตใจจากผลกระทบของความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย’ 

 

โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน ซึ่งธนาคารโลกเคยให้ทุน สสส. ขับเคลื่อนงานนี้แล้วเมื่อปี 2566 เพื่อเป็นโครงการต้นแบบ จำนวน 3.5 ล้านบาท ในกลุ่มเป้าหมาย 38 คน โดยธนาคารโลกได้มาติดตามผลแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี จึงให้งบสนับสนุนมาขยายผลต่อ

 

สมศักดิ์กล่าวอีกว่า การทำโครงการนี้เพื่อส่งเสริมการบริการจิตสังคมให้ผู้บอบช้ำทางจิตใจจากผลกระทบของความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยให้คนในพื้นที่ที่ได้รับความไว้ใจจากผู้บอบช้ำมาอบรมด้านจิตสังคมและไปดูแลผู้บอบช้ำทางจิตใจ ซึ่งโครงการนี้เป็นการอบรมอาสาสมัครในพื้นที่ชายแดนใต้ 4 กลุ่ม คือ 

 

  1. อสม. 
  2. นักจิตวิทยาในโรงเรียน 
  3. NGO ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและสตรี 
  4. NGO ที่ทำงานเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ต้องขัง จำนวน 120 คน 

 

เพื่อให้อาสาสมัครกลุ่มนี้ดูแลคนในชุมชนด้วยกันเองได้ โดยครอบคลุมผู้ได้รับการดูแลเด็กและครอบครัวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 2,400 คน

 

สมศักดิ์กล่าวด้วยว่า จากข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ พบว่า ช่วงปี 2547-2565 มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ถึง 21,485 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 7,344 ราย บาดเจ็บ 13,641 ราย ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงมาอย่างยาวนาน ดังนั้น โครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ได้รับความไว้วางใจให้แก้ไขปัญหาบาดแผลทางจิตใจจากความรุนแรง 

 

จากการสำรวจของกรมสุขภาพจิตยังพบว่า ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้มีความเครียดสูงมากกว่าคนทั่วไป 1.54 เท่า เสี่ยงซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไป 1.64 เท่า เสี่ยงฆ่าตัวตายมากกว่าคนทั่วไป 1.24 เท่า แต่อัตราการเข้ารับบริการด้านจิตเวชภาครัฐน้อยกว่าประชาชนทั่วไป 2.5 เท่า ทั้งที่มีบุคลากรทางด้านจิตเวชมากกว่าภูมิภาคอื่น 

 

ดังนั้นจึงสนับสนุนโครงการนี้ที่จะเข้าไปช่วยดูแลประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับสิ่งที่กำลังเดินหน้าส่งเสริมอาชีพและแก้ปัญหาความยากจน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising