×

เปิด 3 เงื่อนไข กลุ่มเสี่ยงคนกรุงเทพฯ ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อน

โดย THE STANDARD TEAM
16.03.2021
  • LOADING...
เปิด 3 เงื่อนไข กลุ่มเสี่ยงคนกรุงเทพฯ ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อน

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริการด่านหน้าในระยะแรกไปแล้ว ในระยะต่อไปทางกรุงเทพมหานครจะฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงที่หากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้อื่น ซึ่งประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีนจะต้องมีคุณสมบัติครบ 3 ข้อ

 

สำหรับการลงทะเบียนสามารถทำได้ 2 วิธี ทั้งการลงทะเบียนผ่าน LINE Official ‘หมอพร้อม’ ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกใช้สมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร หรือศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน

 

เปิด 3 เงื่อนไข กลุ่มเสี่ยงคนกรุงเทพฯ ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อน

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์  

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising