×

กลุ่มประเทศที่มีความเปราะบางมากที่สุด-น้อยที่สุด ประจำปี 2020

30.03.2021
  • LOADING...
กลุ่มประเทศที่มีความเปราะบางมากที่สุด-น้อยที่สุด ประจำปี 2020

จากผลการจัดกลุ่มประเทศที่มีความเปราะบาง (Fragile State) มากที่สุด-น้อยที่สุด ประจำปี 2020 โดย Fund for Peace สถาบันเพื่อการวิจัยและการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดอันดับกลุ่มประเทศ 178 แห่งทั่วโลก โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดใน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ 

 

ตัวชี้วัดทางด้านสังคม (แรงกดดันทางประชากรศาสตร์, การโยกย้ายถิ่นฐานและประเด็นด้านผู้ลี้ภัย, การแทรกแซงกิจการภายในจากรัฐอื่น หรือปัจจัยภายนอก) ตัวชี้วัดทางด้านการเมือง (ความเป็นธรรมของรัฐ, บริการสาธารณะ, ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม) ตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ (การถดถอยของเศรษฐกิจ, การพัฒนาที่ไม่เท่าเทียม, การไหลออกของทุนมนุษย์) และตัวชี้วัดมิติความกลมเกลียว เป็นกลุ่มก้อน (การใช้เครื่องมือรักษาความมั่นคง, การก่อตัวของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด, กรณีความขัดแย้งของแต่ละกลุ่มชน)

 

โดยเยเมนถือเป็นประเทศที่มีค่าดัชนีความเปราะบางมากที่สุดในการจัดอันดับกลุ่มประเทศครั้งนี้ (112.4) ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศ Very High Alert ร่วมกับโซมาเลีย ซูดานใต้ และซีเรีย ขณะที่อันดับที่ 5 อย่างดีอาร์คองโก อยู่ในกลุ่มประเทศ High Alert ร่วมกับแอฟริกากลาง ชาด ซูดาน และอัฟกานิสถาน 

 

ส่วนประเทศในย่านอาเซียนที่มีอันดับความเปราะบางสูงที่สุดในย่านนี้คือ เมียนมา อยู่อันดับที่ 22 มีดัชนีความเปราะบางอยู่ที่ 94.0 ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศ Alert กับประเทศอย่างเช่น อิรัก ลิเบีย ปากีสถาน เวเนซุเอลา และเกาหลีเหนือ  

 

โดยนักวิชาการจากหลายสำนักเริ่มทยอยคาดการณ์ว่า สถานการณ์ในเมียนมาอาจกำลังเข้าสู่สถานะของ ‘รัฐล้มเหลว’ (Failed State) หลังจากที่รัฐไม่สามารถปกป้อง ดูแลความปลอดภัย รวมถึงตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนภายในประเทศได้ และกลับใช้กำลังความรุนแรงปราบปรามประชาชน พยายามปกครองประเทศด้วยความหวาดกลัว จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากประชาคมโลก คาดว่าอันดับของเมียนมาในการจัดกลุ่มประเทศในปี 2021 ช่วงกลางปีนี้จะขยับเข้าใกล้ประเทศที่มีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นไปอีก

 

ขณะที่เพื่อนบ้านในอาเซียนอีก 2 ประเทศ อย่างฟิลิปปินส์และกัมพูชา อยู่อันดับที่ 54 และ 55 ตามลำดับ และได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศ High Warning ส่วนไทยที่อยู่ในอันดับที่ 82 มีดัชนีความเปราะบางอยู่ที่ 70.8 อยู่กลุ่มประเทศ Elevated Warning ร่วมกับลาว อินเดีย บราซิล รัสเซีย และแอฟริกาใต้ 

 

ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะประเทศในแถบสแกนดิเนเวียที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความยั่งยืนสูงมาก (Very Sustainable) อย่างไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ โดยฟินแลนด์ถือเป็นประเทศที่มีความเปราะบางน้อยที่สุดประจำปี 2020 มีดัชนีความเปราะบางแค่เพียง 14.6 อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีความยั่งยืนสูงมากที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้

 

 

หมายเหตุ: ค่าดัชนีความเปราะบางอยู่ระหว่าง 0-120 (เข้าใกล้ 120 = เปราะบางมาก เข้าใกล้ 0 = เปราะบางน้อยและยั่งยืนมาก)

 

อ้างอิง: Fragile States Index 2020 by Fund for Peace

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising