×

5 อันดับจังหวัดที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ได้น้อยที่สุด-มากที่สุด

โดย THE STANDARD TEAM
19.10.2021
  • LOADING...
vaccine

วันนี้ (19 ตุลาคม) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้สรุปการฉีดวัคซีนโควิด ตัวเลขสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 18 ตุลาคม 2564 มียอดรวมมากกว่า 66.5 ล้านโดส โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นการฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 38.18 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 57.62% ต่อประชากร และเข็มที่ 2 ด้วยตัวเลข 26.47 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 39.99% ต่อประชากร

 

แต่หากเจาะตัวเลขรายจังหวัดจะพบว่า ในบางจังหวัดยังคงมีอัตราการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมประชากรยังไม่ถึง 50% 

 

THE STANDARD เจาะตัวเลข 5 อันดับจังหวัดที่มีตัวเลขฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ได้น้อยที่สุดและมากที่สุด

 

vaccine

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising