×

15 องค์กรนักศึกษาออกแถลงการณ์ ปมวาระนายกฯ 8 ปี ระบุละเลยเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ-หลักคิดบิดเบี้ยว

โดย THE STANDARD TEAM
01.10.2022
 • LOADING...
15 องค์กรนักศึกษา

วันนี้ (1 ตุลาคม) องค์กรนักศึกษา 15 องค์กรออกแถลงการณ์ร่วม เรื่อง คำวินิจฉัย ‘นายกเถื่อน’ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยระบุว่า ตามคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งครบ 8 ปีไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งหมายความว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสามารถดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2568 หรือดำรงตำแหน่งต่อเนื่องถึง 10 ปี 7 เดือน และ 12 วัน

           

แถลงการณ์ตอนหนึ่งระบุว่า การเริ่มนับเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นการละเลยเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ และหากพิจารณาจากเจตนารมณ์ตามมาตรา 158 วรรคสี่ การกำหนดระยะเวลาก็เพื่อมิให้ผูกขาดอำนาจในทางการเมือง รวมทั้งเหตุผลในการยึดติดอำนาจมากเกินไป ซึ่งทั้งสองเหตุผลเป็นเจตนารมณ์พื้นฐานของกรอบการใช้อำนาจ การเริ่มนับเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นการพิจารณาเพียงตัวอักษร แต่กลับมิได้เหลียวแลสภาพแวดล้อมในความเป็นจริง 

            

โดยองค์กรนักศึกษาทั้ง 15 องค์กรระบุทิ้งท้ายว่า ขอประณามการใช้กฎหมายที่พึงบัญญัติเพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทย แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนและพวกพ้อง ประเทศนี้มิใช่เพียงของท่านและพวก หากแต่เป็นของประชาชนทุกคน การกระทำเช่นนี้จึงเป็นการย่ำยีวงการนิติศาสตร์ หลักคิดที่ควรยึดถือกลับบิดเบี้ยว 

 

สำหรับองค์กรนักศึกษา 15 องค์กร ประกอบด้วย

 • สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
 • องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
 • องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
 • พรรคจุฬาสามัญชน
 • สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • องค์การ​นักศึกษา ​มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
 • กรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising