×

ชมคลิป: 1 ปีกับการศึกษาโค้ดดิ้งของไทย

โดย THE STANDARD TEAM
14.12.2020
  • LOADING...

1 ปีผ่านไปกับการผลักดัน Coding ให้เป็นพื้นฐานทางความคิดของนักเรียนไทย ที่สามารถนำไปต่อยอดกับรายวิชาเรียน วิถีชุมชน จนนำไปสู่พื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคต และแนวทางการสร้างหลักสูตร Coding เพื่อคนไทยทุกคน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories