×

ส.ส. ใหม่ป้ายแดง ‘ยุทธนา โพธสุธน’ ขยับขึ้นแทน ณัฏฐพล ที่ลาออก หลังสภาฯ ออกประกาศเลื่อนบัญชี

โดย THE STANDARD TEAM
01.06.2021
  • LOADING...
ยุทธนา โพธสุธน

เมื่อวานนี้ (31 พฤษภาคม) ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลง ระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้ประกาศให้ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

บัดนี้ ณัฏฐพล ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของณัฏฐพลสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

 

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนคือ ยุทธนา โพธสุธน ส.ส. บัญชีรายชื่อลำดับที่ 21 พรรคพลังประชารัฐ

 

สำหรับ ยุทธนา โพธสุธน อดีต ส.ส. สุพรรณบุรี 2 สมัย เคยเป็นอดีตกำนันตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และเคยเป็นประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอศรีประจันต์

 

เส้นทางการเมืองของยุทธนา ได้รับการสนับสนุนจาก ประภัตร โพธสุธน หรือ ‘เง็กเม้ง แซ่เฮ้ง’ มาแต่ปี 2548 ประภัตรไปลง ส.ส. บัญชีรายชื่อ ให้หลานลงสมัคร ส.ส. เขต กระทั่งปี 2551 ศาลยุบพรรคชาติไทย ยุทธนาเป็นกรรมการบริหารพรรค ต้องเว้นวรรคการเมือง 5 ปี ก่อนจะเกิดความขัดแย้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากับตระกูลเที่ยงธรรม ทำให้ยุทธนามาลงสมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising