×

YouTube, Gmail, Google Docs และบริการอื่นๆ ของ Google ล่มทั่วโลก

โดย THE STANDARD TEAM
14.12.2020
  • LOADING...
YouTube, Gmail, Google Docs และบริการอื่นๆ ของ Google ล่มทั่วโลก

ทั่วโลกเป็นอันต้องสะดุด เมื่อบริการต่างๆ ของ Google ตั้งแต่ Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Assistant ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ รวมทั้งแพลตฟอร์ม YouTube เกิดล่มไม่เป็นท่า

 

แน่นอนว่างานนี้บริษัทและผู้ใช้ทั่วไปได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการของ Google แต่ผูก Gmail ไว้กับแพลตฟอร์มบริการอื่นๆ หรือต้องล็อกอินด้วย Gmail ก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เช่น Twitter เป็นต้น ทั้งนี้ Gmail เริ่มล่มตั้งแต่ตอน 06.40 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา ขณะที่เว็บไซต์เสิร์ชเอนจิน Google ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

 

อย่างไรก็ตาม ทาง Google ได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว พร้อมกับชี้แจงว่า ไม่ได้เกิดจากปัญหาผู้ใช้ แต่ระบบล่มครั้งนี้ก็ทำให้แฮชแท็กเกี่ยวกับระบบที่ล่มพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะทุกคนต่างไม่พอใจที่ไม่สามารถใช้บริการเหล่านี้ได้

 

ตอนนี้ Google กำลังเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว และผู้ใช้งานบางส่วนเริ่มกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล
อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising