×

เครือข่ายต้านกัญชายื่น 2 แสนรายชื่อ หนุนรัฐบาล นำกลับไปเป็นยาเสพติด

โดย THE STANDARD TEAM
11.06.2024
  • LOADING...
YNAC

วันนี้ (11 มิถุนายน) เวลา 10.30 น. เครือข่ายเยาวชน ‘ไม่นะกัญชาและยาเสพติด’ (Youth Network Against Cannabis: YNAC) และเครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ ภาคประชาชน ต้านภัยยาเสพติด นำโดย ยศกร ขุนภักดี และสมาชิกกลุ่มจำนวน 20 คน นำรายชื่อ 200,000 รายชื่อมายื่นหนังสือต่อ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อให้การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด โดยให้ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น

 

ยศกร ขุนภักดี ผู้ประสานงาน  เครือข่ายเยาวชน ‘ไม่นะกัญชาและยาเสพติด’ (YNAC) เปิดเผยว่า เนื่องจากนโยบายปลดกัญชาเสรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดำเนินมาครบ 2 ปีในวันนี้ ส่งผลกระทบเชิงลบมากมายดังเห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ได้แก่ เกิดการปลูกกัญชาทั่วประเทศทั้งในระดับครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของกัญชาอย่างกว้างขวาง ทำให้มีประชาชนใช้กัญชาเพื่อสันทนาการมากมายทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนที่มีการใช้กัญชาเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า เป็นผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากขึ้นและรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้มากขึ้น ทั้งการเจ็บป่วยจากการเมากัญชา การเสพติดกัญชา และภาวะโรคจิตจากการใช้กัญชา เป็นต้น (ดูข้อมูลแนบท้าย)

 

ยศกรกล่าวอีกว่า ผลจากนิด้าโพลพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ร้อยละ 60 เห็นว่าควรนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้ง ขณะที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยเลยมีเพียงร้อยละ 15 ในการนี้เครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ และภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด และเครือข่ายเยาวชน ‘ไม่นะกัญชาและยาเสพติด’ (YNAC) ขอนำรายชื่อผู้ที่ร่วมลงนามขอให้รัฐบาลนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจำนวน 207,977 ราย มาเสนอต่อรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการ ป.ป.ส. เพื่อสนับสนุนรัฐบาล พร้อมข้อเสนอแนะคือ 

 

  1. ขอให้รัฐบาลเร่งนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งจะทำให้สามารถหยุดการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้ทันที โดยยังคงใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ต่อไปได้

 

  1. ด้วยทุกฝ่ายพูดตรงกันว่าต้องการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และต้องการให้มีคณะทำงานร่วมหลายฝ่ายช่วยให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา จึงขอเสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ผู้สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และผู้ที่คัดค้านการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ มาร่วมคิดร่วมให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยโปร่งใสกับกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลใน ระหว่างการพิจารณาออกแบบนโยบายและกฎหมายกัญชาของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียจากการใช้ในทางที่ผิดต่อไป 

 

จากนั้น สมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้เดินทางมารับหนังสือจากเครือข่ายเยาวชน ‘ไม่นะกัญชาและยาเสพติด’ (YNAC) ก่อนนำไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising