×

ยะลาเปิดฉีด Pfizer สำหรับประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป หลังยอดติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

โดย THE STANDARD TEAM
13.10.2021
  • LOADING...
Pfizer

วันนี้ (13 ตุลาคม) หน่วยฉีดวัคซีนโควิด อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ได้เปิดให้บริการประชาชนในอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดใดมาก่อนลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้สูงอายุเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีน วันนี้ได้เปิด 4 จุดให้บริการกระจายไปทั่วเขตเมืองยะลา ทั้งที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา, คลินิกหมอครอบครัว, ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า ถนนสิโรรส 6, และศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิดให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึง ในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อและความรุนแรง รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยลง หลังพบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด จังหวัดยะลายังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่ามา มีผู้ติดเชื้อ 493 ราย ป่วยสะสม 30,660 ราย รักษาในโรงพยาบาล 7,060 ราย รักษาหายแล้ว 23,379 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 221 ราย

 

ทั้งนี้ นอกจากเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer แล้ว ยังมีบริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็ม 1 ให้กับประชาชนที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนใดมาก่อน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเดินทางมารับบริการกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริการตรวจเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK และแจกชุดตรวจให้ประชาชนอีกด้วย ขณะที่ภาพรวมวัคซีนโควิด จังหวัดยะลาฉีดแล้วสะสม 446,673 โดส จากเป้าหมาย 100% ของประชากร 451,757 คน สะสมเข็ม 1 จำนวน 271,370 โดส คิดเป็นร้อยละ 60.07 สะสมเข็ม 2 จำนวน 169,230 โดส สะสมเข็ม 3 จำนวน 6,073 โดส

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising