×

‘ว้าว ไทยแลนด์’ ชาติไทยพัฒนา เปิดแคมเปญและนโยบายเลือกตั้งปี 66 พร้อมทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนด้วยบรรหารโมเดล

โดย THE STANDARD TEAM
20.01.2023
 • LOADING...

วันนี้ (20 มกราคม) วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยวาระสำคัญเป็นการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคให้สอดคล้องกับร่างแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้เร็วๆ นี้ 

 

รวมถึงนำเสนอนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาในการเลือกตั้งปี 2566 ผ่านแคมเปญที่ใช้ชื่อว่า ‘ว้าว ไทยแลนด์’

 

โดยวราวุธเปิดเผยถึงที่มาของแคมเปญหาเสียง ‘ว้าว ไทยแลนด์’ ว่าเกิดจากการระดมความคิดเห็นจากในพรรค และประชาชนกลุ่มต่างๆ จากทุกพื้นที่ จนได้ข้อสรุปว่าจะต้องกำหนดนโยบายเชิงรุก และสร้างมุมมองใหม่ๆ โดยใช้ กรีน (Green) หรือสิ่งแวดล้อม เป็นแกนหลักในการกำหนดนโยบาย เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเมกะเทรนด์ของโลก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยั่งยืนเพื่อลูกหลานไทย (Sustainable Country for All Gen) ซึ่งเน้นไปที่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว พลังงานสะอาด เมืองสีเขียว สิ่งแวดล้อมสีเขียว ท่องเที่ยวยั่งยืน อาหารแห่งอนาคต เกษตรสีเขียว สาธารณสุขเชิงป้องกัน และการเมืองสร้างสรรค์

 

โดยจะต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิดของทุกภาคส่วนให้เท่าทันกับเมกะเทรนด์ และเปลี่ยนวิธีทำด้วยการขยายศักยภาพของคนไทย ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้ และส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาเป็นผู้นำในการพัฒนาคนและประเทศ ที่สำคัญเด็กไทย คนไทย ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ เพื่อการทำงานในเวทีนานาชาติ รวมถึงทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังและโอกาสสำหรับทุกคน จึงเป็นที่มาของแคมเปญว้าว ไทยแลนด์ หรือ WOW มาจากคำว่า Wealth, Opportunity and Welfare For All คือการสร้างความมั่งคั่ง สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อประชาชน โดยที่ครอบคลุมและทั่วถึงคนไทยทั้ง 4 กลุ่ม ประกอบด้วยประชาชนเข้มแข็ง เกษตรกรแข่งขันได้ ธุรกิจขยับขยาย และคนไทยแข็งแรง

 

วราวุธยังเปิดเผยว่า 10 นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนาที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งปี 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ประกอบด้วย

 

 1. รัฐธรรมนูญประชาชน: บรรหารโมเดล ปี 2540 เราทำสำเร็จมาแล้ว โดยเป็นจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยกลไกของสภาร่างรัฐธรรมนูญที่พรรคชาติไทยเคยทำสำเร็จมาแล้ว ในสมัยของ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี

 

 1. เกษตรกรรุ่นใหม่ ขายคาร์บอนเครดิตได้

 

 1. แจกพันธุ์ข้าวฟรีทั่วประเทศ 60 ล้านไร่ เพื่อลดต้นทุน และยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น

 

 1. ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรทั่วประเทศ หน่วยละ 2 บาท

 

 1. สานต่อระบบบาดาลขนาดใหญ่ทุกตำบล น้ำสะอาดทุกหมู่บ้าน

 

 1. งบลงทุนท้องถิ่น 10 ล้านบาท

 

 1. เรียนในสิ่งที่ใช่ ใช้ในสิ่งที่เรียน ปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้นักเรียนที่จบ ม.6 หรือ ปวช. สามารถออกมามีงาน มีรายได้รองรับ

 

 1. สุขภาพดีมีเงินคืน 3,000 บาท สวัสดิการอัปเกรดได้

 

 1. สร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการเดือนละ 3,000 บาท

 

 1. ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง เท่าเทียม

 

วราวุธยังระบุว่า ทั้ง 10 นโยบายในข้างต้นเป็นแนวทางนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาที่จะนำไปใช้หาเสียงและติดตั้งป้ายทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนโยบายรายย่อยที่มาจากการลงพื้นที่รับฟัง ทำจริง และเป็นนโยบายที่ตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทั้งหมดจะถูกนำเสนอผ่าน ส.ส. และผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคในคราวต่อไป และเชื่อมั่นว่าประชาชนจะตอบรับทุกนโยบายของพรรคเป็นอย่างดี

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising