×

10 อันดับ ประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2022

04.10.2022
 • LOADING...
ประเทศที่ดีที่สุดในโลก

เว็บไซต์ usnews.com รายงานประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2022 ผ่านดัชนี U.S. News & World Report Best Countries Rankings จากผลสำรวจทั้งหมด 85 ประเทศทั่วโลก โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่แบ่งเป็นกลุ่มคนมีความรู้ นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป มีหัวข้อการวัดคะแนนเป็น 10 ด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม โดยได้ข้อสรุปว่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ดีที่สุดในปี 2022 ด้วยคะแนน 100 คะแนน

 

THE STANDARD WEALTH สรุปข้อมูลจาก U.S. News & World Report Best Countries Rankings 2022 ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2022 พบ 10 อันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2022 ดังนี้

 

 1. สวิตเซอร์แลนด์ 100 คะแนน
 2. เยอรมนี 98 คะแนน
 3. แคนาดา 97.8 คะแนน
 4. สหรัฐอเมริกา 97.1 คะแนน
 5. สวีเดน 95.7 คะแนน
 6. ญี่ปุ่น 95.6 คะแนน
 7. ออสเตรเลีย 94.3 คะแนน
 8. สหราชอาณาจักร 92.4 คะแนน
 9. ฝรั่งเศส 90.5 คะแนน
 10. เดนมาร์ก 89.8 คะแนน

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2022


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising