×

สภาผ่านกฎหมาย หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ ส่วนอายุครรภ์มากกว่านั้นมีเงื่อนไขกำหนด

โดย THE STANDARD TEAM
20.01.2021
  • LOADING...
สภาผ่านกฎหมาย หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ ส่วนอายุครรภ์มากกว่านั้นมีเงื่อนไขกำหนด

วันนี้ (20 มกราคม 2564) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

 

ที่มีมติเสียงข้างมาก 276 ต่อ 8 เสียง เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไข ได้แก่ การกำหนดอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยมีเงื่อนไข และการลดโทษหญิงที่ยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนเองแท้งลูก เมื่ออายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ จากไม่เกิน 6 เดือนเป็น 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising