×

วิษณุ ไม่ขอตอบปมโยกปลัด ทส. ข้ามไปมหาดไทย ยกตัวอย่างสมัยทักษิณเคยมีข้ามห้วย แต่ที่กำลังเป็นประเด็นยืนยันยังไม่เข้า ครม.

โดย THE STANDARD TEAM
29.07.2021
  • LOADING...
Wissanu Kreangam

วันนี้ (29 กรกฎาคม) วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกระแสข่าวการแต่งตั้งโยกย้าย ปลัดกระทรวงข้ามห้วยจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) สามารถทำได้หรือไม่ ว่าไม่ขอตอบเรื่องดังกล่าวด้วยเหตุผลว่า ยังไม่มีการแต่งตั้ง หากไปแสดงความเห็นหรือตอบไปก่อนจะเป็นการย้ำว่ามีข่าวการแต่งตั้งโยกย้ายข้ามกระทรวงจริง ซึ่งในอดีตก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้ามกระทรวงแบบนี้เยอะหลายครั้งแล้ว เช่น สมัยก่อน คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในสมัย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็ไปเป็นปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จากนั้นมาเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือ อภัย จันทนจุลกะ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน หรือเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ก็มาจากที่อื่น มาจากทหาร เป็นต้น 

 

ส่วนเรื่องที่ว่าแต่ละกระทรวงจะสามารถแต่งตั้งโยกย้ายข้ามกระทรวงกันได้ วิษณุกล่าวว่า สามารถทำได้ สลับอธิบดี สลับปลัดกระทรวง โดยขึ้นอยู่กับเจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวง และจะต้องหารือกับนายกรัฐมนตรีประกอบด้วย เนื่องจากจะต้องดูความเหมาะสมและความจำเป็น รวมถึงจะต้องคำนึงถึงคนกระทรวงว่าไปแล้วตำแหน่งจะตันอยู่แค่ไหน หรือไม่เจริญก้าวหน้าในกระทรวงนั้นหรือไม่ ก็ต้องมีการผ่องถ่าย ถ้าโยกคนหนึ่งออกไป เพื่อให้คนข้างในจะได้ขยับขึ้นไปได้ เป็นธรรมดา แต่ยืนยันยังไม่มีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และไม่ได้มีการตีกลับ ถ้ามีการตีกลับตนเองจะต้องรู้ ส่วนจะมีใครกำลังคิดพิจารณาเพื่อแต่งตั้งโยกย้ายกันอยู่หรือไม่ ตนเองไม่รู้  

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising