×

วางเป้ายึดทรัพย์นักค้ายาทะลุ 1 หมื่นล้าน ป.ป.ส. เพิ่มอำนาจอีก 14 หน่วยงานให้ยึด-อายัดทรัพย์ได้ ค่อยรายงานใน 7 วัน

โดย THE STANDARD TEAM
04.05.2022
 • LOADING...
วิชัย ไชยมงคล

วันนี้ (4 พฤษภาคม) วิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีมติอนุมัติการเพิ่มอำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้มีอำนาจในการยึดอายัดทรัพย์สินที่สงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นกรณีเร่งด่วน ก่อนดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน แล้วจึงรายงานให้เลขาธิการ ป.ป.ส. ทราบภายใน 7 วัน ตามมาตรา 11/1 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เป็นจำนวน 4,236 ราย จาก 14 หน่วยงาน ได้แก่ 

 

 1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
 2. กองบัญชาการกองทัพไทย  
 3. กองทัพบก 
 4. กองทัพเรือ  
 5. กองทัพอากาศ  
 6. กรมศุลกากร  
 7. กรมสรรพสามิต 
 8. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 9. กรมการปกครอง  
 10. กรุงเทพมหานคร     
 11. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
 12. กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 13. กรมราชทัณฑ์
 14. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 

ขณะเดียวกันยังให้เพิ่มอำนาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามมาตรา 11/1 (7) แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ในการตรวจสอบทรัพย์สิน ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติด หรือเลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมาย จำนวน 48 ราย ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

วิชัยกล่าวอีกว่า การเพิ่มอำนาจหน้าที่เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญสนับสนุนให้การยึด อายัด และการบริหารจัดการทรัพย์สินของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการดำเนินการกับนักค้ายาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เน้นย้ำให้ปราบปรามนักค้ายาเสพติด โดยมุ่งตัดวงจรทั้งเครือข่าย เชื่อว่าเป้าหมายยึดทรัพย์จะทะลุเป้าหมายที่วางไว้ 1 หมื่นล้านบาทอย่างแน่นอน

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising