×

โอกาสของคนกล้าเปลี่ยน (แปลงสังคม) มาถึงแล้ว: BE THE CHANGE โครงการในฝันของคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนฝันที่อยากจะทำเพื่อสังคมให้กลายเป็นจริง [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
14.11.2019
  • LOADING...
BE THE CHANGE

HIGHLIGHTS

5 Mins. Read
  • โครงการ ‘BE THE CHANGE’ โดย Whizdom Society by MQDC มีแนวคิดสำคัญในการสนับสนุนสังคมคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนเก่งและมีจิตใจดี เพื่อดูแลสังคมหมู่มาก 
  • เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ไอเดียเจ๋งที่มีอายุระหว่าง 17-30 ปี มาร่วมแชร์แนวคิด เพื่อสานต่อเป็น Social Enterprise ที่ร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้จริง
  • องค์ความรู้ที่ครบพร้อมประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จจริง และโอกาสที่จะได้สัมผัสกิจการเพื่อสังคมที่มีคุณภาพ คือรางวัลสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงตัวจริง

อย่าประมาทคนรุ่นใหม่ เพราะพลังของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่เหลือเชื่อ 

 

ไม่ว่าจะเป็นภาพของ เกรตา ธันเบิร์ก ที่หาญกล้าลุกขึ้นมาต่อกรกับมหาอำนาจ เพื่อจุดยืนที่แข็งแกร่งด้านสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่คนรุ่นใหม่ผู้มีบทบาทก่อนหน้านี้ เช่น มาลาลา ยูซัฟไซ นักสิทธิสตรีที่ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของผู้หญิง, แคทเธอรีน คอมเมล เด็กสาวผู้สร้างชื่อจากการเขียนจดหมายถึง บิล เกตส์ ระดมเงินบริจาคมุ้งเพื่อเด็กในอเมริกา ในฐานะทูตแห่งมุ้ง ฯลฯ 

 

และเพราะเชื่อมั่นว่าในเมืองไทยก็มีเมล็ดพันธุ์แห่งความกล้าหาญแบบนี้ที่รอการรดน้ำพรวนดินให้เจริญงอกงามอยู่เช่นกัน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์วิสซ์ดอม (Whizdom) จึงได้สร้างสรรค์โครงการ ‘BE THE CHANGE’ โดย Whizdom Society by MQDC มีแนวคิดสำคัญในการสนับสนุนสังคมคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนเก่งและมีจิตใจดี เพื่อดูแลสังคมหมู่มาก ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของแบรนด์ที่ว่า ‘For all Well-Being’

 

BE THE CHANGE

 

โครงการ BE THE CHANGE มุ่งหมายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงสมชื่อ โดยใช้พลังที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ ผู้ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีและข้อมูล มีเหตุมีผล มีเสรีภาพ และมีไฟที่อยากจะเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมให้พัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน เนื่องจากพวกเขาคือคนหมู่มากที่จะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันมากมายในอนาคต โดยเฉพาะปัญหาสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หลายคนมีความเข้าใจ ประกอบกับมีไอเดียดีๆ ที่อาจจะช่วยเปลี่ยนโลกได้ แต่ยังขาดเวทีในการไปต่อ BE THE CHANGE จะเข้ามาช่วยในจุดนี้ โดยจะเปลี่ยนไอเดียเจ๋งๆ ที่เป็นไปได้ ให้กลายเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งจะส่งต่อสิ่งที่ดีสู่ส่วนรวมได้จริง ดังที่ คุณกฤษฐ์สยุทธ ชววิทยาธรรม ผู้อำนวยการวิสซ์ดอม โซไซตี้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือเอ็มคิวดีซี (MQDC) ได้ให้ความเห็นกับโครงการดังกล่าวว่า

 

“ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายตอบแทนสังคมควบคู่กันไปด้วย เราจึงอยากที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหา โดยการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ ซึ่งกำลังจะกลายเป็นพลังสำคัญของภาคธุรกิจและสังคมในอนาคตอันใกล้ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพภายในให้มีความพร้อมที่จะก้าวสู่บทบาทผู้นำ โดยเฉพาะในกิจการเพื่อสังคม ซึ่งเราอยากให้คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ด้วยการร่วมแก้ปัญหาสังคม ผ่านการขยายกิจการเพื่อสังคมให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสานต่อให้สามารถแก้ปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืนพร้อมกัน”

 

กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) กำลังเป็นเทรนด์ที่สร้างการตื่นตัวไปทั่วโลก ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา เพราะถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยบรรเทาปัญหาระดับสังคมที่มีความหลากหลาย รวมถึงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างและในวงจำกัดที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้ผ่อนคลายลงได้ ซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะแยกกิจการเพื่อสังคม ออกจากกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ คือ ต้องสามารถทำรายได้หล่อเลี้ยงกิจการให้ยั่งยืนด้วย ตัวอย่างที่เกิดขึ้น เช่น ความเคลื่อนไหวของกิจการเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหัวแถวของยุโรป เพราะมีการดำเนินกิจการนี้มากกว่า 70,000 ราย จนภาครัฐต้องประกาศเป็นนโยบายให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 

 

ในประเทศแอฟริกาใต้มีกิจการเพื่อสังคมที่ชื่อว่า Playpumps เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยสร้างเป็นม้าหมุน ทุกครั้งที่เด็กๆ มาเล่นม้าหมุน ก็จะได้ช่วยสูบน้ำสะอาดขึ้นมาให้คนในชุมชนได้มีน้ำที่มีคุณภาพไว้ใช้ โครงการนี้ประสบความสำเร็จมากจนเกิด Playpumps กว่า 700 เครื่องทั่วประเทศ ซึ่งแหล่งรายได้หลักของโครงการนี้ก็มาจากการขายโฆษณาในบริเวณนั้นนั่นเอง

 

ขยับใกล้เข้ามาอีกนิดที่ประเทศอินเดีย มีกิจการสังคมที่ได้รับการยอมรับ คือ ‘Aravind Eye Hospital and Aurolab’ โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจักษุ ที่ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และบริการด้านสาธารณสุขให้ผู้คนเข้าถึงได้ในราคาย่อมเยา ในขณะที่ก็สามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินไว้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

 

เมืองไทยเราก็มีตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำกิจการเพื่อสังคม และจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ BE THE CHANGE ด้วย 

 

“ในประเทศไทยเรามีตัวอย่างผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้าน SE ที่น่าสนใจและประสบความสำเร็จเช่นกัน เช่น ดอยตุง Techsauce Media หรือ Local Alike ซึ่งในคอร์สของเรา ผู้เข้าอบรมจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจการโดยตรง เช่น ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้สร้างแอปพลิเคชัน Read For The Blind, สมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง Local Alike เที่ยวเมืองไทยในแบบฉบับของคนท้องถิ่น รวมถึงวิทยากรชั้นนำอีกมากมายที่จะมาให้ความรู้ด้านกฎหมายและเทคโนโลยีต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านกิจการเพื่อสังคม ให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ” คุณกฤษฐ์สยุทธกล่าวเสริม

 

BE THE CHANGE

ด้วยเหตุนี้ หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 17-30 ปี ที่มีความคิดอยากจะสร้างจุดเปลี่ยนบางอย่างให้สังคมดีขึ้น อย่ามัวแต่ตั้งสเตตัสผ่านทางโลกโซเชียล แต่จงลุกขึ้นมาทำจริง 

 

BE THE CHANGE ประตูแห่งความเปลี่ยนแปลงที่แท้ทรู เปิดประตูโอกาสนั้นให้คุณแล้ว คุณสามารถสมัครและแชร์ประสบการณ์หรือแนวคิดใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ธันวาคม 2562 ทาง whizdomclouds.com/bethechange#about เพื่อโอกาสในการสานฝันให้เป็นรูปเป็นร่าง ทั้งจากการเข้าเรียนคอร์สพัฒนาตนเองตลอด 8 สัปดาห์เต็ม ซึ่งจะมีวิทยากรคุณภาพมาช่วยเสริมองค์ความรู้ทั้งด้านแนวคิด ด้านวิชาชีพ และเวิร์กช็อป เช่น Digital Shift 2020, Sustainability Business, Innovative Thinking, UX Design, Leadership and teamwork, Storytelling, Law for SE และ Entrepreneurial Mindset

 

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้จากการลงมือพัฒนาโครงการจริง ตามหัวข้อปัญหาที่คุณสนใจ พร้อมกับมีเมนเทอร์คอยให้คำแนะนำ และได้นำเสนอโครงการด้วยตนเองในวันเดโม หากเป็นผู้ชนะเลิศในโครงการ ก็จะได้รับโอกาสในการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมในระดับสากล และร่วมงาน Earth Day Tokyo ที่ประเทศญี่ปุ่น

 

ถ้าจะมีโครงการไหนที่ทำให้เห็น ‘อนาคตของชาติ’ เรามองว่า BE THE CHANGE คือหนึ่งในสิ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก whizdomclouds.com/bethechange#about

 

หรือสแกน QR Code

BE THE CHANGE

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories