×

สำรวจโรคใดที่ยังไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
11.05.2021
  • LOADING...
โรคประจำตัว ไม่ควรฉีดวัคซีน

พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประเทศไทย ให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่อยากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่มีความกังวลเพราะมีโรคประจำตัว ว่าโรคและอาการใดบ้างที่ยังไม่ควรฉีดวัคซีน

 

 

กลุ่มแรก คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัว สามารถฉีดวัคซีนได้ หากกำลังเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัวกำเริบสามารถฉีดวัคซีนได้เมื่ออาการหายแล้ว

 

กลุ่มที่สอง กลุ่มมีโรคเรื้อรังที่ยังควบคุมไม่ได้ และอาการไม่คงที่ให้ปรึกษาแพทย์ก่อน ได้แก่ โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โดยสองโรคนี้หากอาการสงบหรือคงที่สามารถฉีดวัคซีนได้ ส่วนโรคระบบประสาท ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน คีโม อาจต้องหยุดยาบางตัวก่อนหรือหลังฉีด

 

กลุ่มที่สาม คือหญิงตั้งครรภ์ช่วง 12 สัปดาห์แรก ไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่หากตั้งครรภ์หลัง 12 สัปดาห์ไปแล้วสามารถฉีดวัคซีนได้ ที่สำคัญหลังการฉีดวัคซีนสามารถให้นมบุตรได้ตามปกติ

 

 ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต 

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising